Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-01-22 19:20:06 przez system

Zostańcie rodzicami zastępczymi

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni zaprasza wszystkich zainteresowanych opieką zastępczą do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu dla kandydatów na rodzinę zastępczą. W Bochni szkolenie rozpocznie się w II kwartale 2019 roku, a organizowane będzie przez PCPR w Bochni.

Przypominamy,iż przez cały rok, takie szkolenia organizowane są przez ośrodki adopcyjno opiekuńcze w Krakowie, Tarnowie,Nowym Sączu.

Kandydaci do sprawowania funkcji rodziny zastępczej powinni spełniać następujące warunki:
- dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
- nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
- wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
- nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
- stan zdrowia pozwala im na właściwą opiekę nad dzieckiem,
- przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
- mają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb,
- nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- w przypadku kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Zgłaszać mogą się zarówno osoby pozostające w związku małżeńskim jak i osoby samotne. Osoby spełniające powyższe wymagania zachęcamy do kontaktu z pracownikami Zespołu ds. pieczy zastępczej osobiście lub telefonicznie – ul. Windakiewicza 9/5 (pokój nr 6) w godzinach: poniedziałek od 8.00-13.00, wtorek-piątek – 7.30-13.00 (tel. 14 611-97-42).

Nabór chętnych do udziału w szkoleniu organizowanym na terenie powiatu bocheńskiego trwa do 28.02.2019 r.