Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-04-17 12:19:29 przez system

Zostaw 1% swojego podatku w Bochni

Jeśli uważasz, że pieniądze z twoich podatków są dobrze wykorzystywane, możesz nic nie robić. Jednak jeśli chcesz bezpośrednio wesprzeć konkretną organizację, to możesz oddać jej - zamiast fiskusowi - jeden procent podatku. A gra toczy się o miliony złotych, które mogą pomóc organizacjom pozarządowym.

Możliwość pomniejszenia podatku PIT o jeden procent podatnicy mają od 2004 roku - można było wtedy po raz pierwszy pomniejszyć podatek należny za rok 2003. Początki były jednak trudne. Mało kto wiedział o takiej możliwości, a poza tym niewiele instytucji zdobyło status organizacji pożytku publicznego. A tylko takim organizacjom wolno przekazywać jedna setną podatku. Dziś sytuacja jest zupełnie inna — organizacji pożytku publicznego jest dużo. Poniżej drukujemy wykaz tylko tych z Bochni:
- Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Bochni. Numer KRS: 0000032589
- Chłopięcy chór "Pueri Cantores Sancti Nicolai". Numer KRS: 0000060038
- Stowarzyszenie Górnicze "Sutoris" im. Antoniego Langera. Numer KRS: 0000183056
- Bocheński Klub Abstynentów. Numer KRS: 0000183582
- Fundacja im. dr Anny Trzaski-Wilkońskiej - "Pomagajmy szpitalowi w Bochni". Numer KRS: 0000255236

Ważne:
Kto może przekazać 1% podatku organizacjom?
• podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
• podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
• podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku,
• podatnicy uzyskujący dochód z obrotu papierami wartościowymi.

Jak przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?
1. Wybrać organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1%.
Organizacje te znajdziemy na liście publikowanej przez Ministra Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym. Na liście znajdą się organizacje, które będą miały status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego (czyli na 30 listopada 2008 roku) i które mają prawo otrzymywać 1% (tzn. nie prowadzą działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami). Do tej pory to podatnik miał obowiązek sprawdzić, czy organizacja, której chce przekazać 1% nie prowadzi takiej działalności. Teraz zrobi to za niego Minister Sprawiedliwości.
Baza Organizacji Pożytku Publicznego, w której można zweryfikować, czy dana organizacja ma status OPP znajduje się na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości

  1. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 lub PIT-28).
    W zeznaniu podajemy nazwę organizacji oraz numer jej wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Nowość!
W zeznaniach podatkowych za 2008 została wyodrębniona rubryka, w której podatnik może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na dystrybucję środków gromadzonych przez OPP (np. na konkretny cel).
Dodatkowo podatnik może zdecydować czy do organizacji pożytku publicznego mają zostać przekazane jego dane, tj. imię, nazwisko, adres oraz wysokość przekazanej kwoty. W latach wcześniejszych, gdy podatnicy sami wpłacali 1% podatku na rzecz OPP ich dane zawarte były na przelewach, co umożliwiało organizacjom pożytku publicznego wystosowanie podziękowań. W 2008 roku, gdy urzędy przekazywały anonimowe wpłaty nie było takiej możliwości.
PIT-36 - w zeznaniu podatkowym PIT-36 wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w bloku O - rubryki 305-307, oraz w bloku P - rubryki 309, 310
PIT-36L - w zeznaniu podatkowym PIT-36L wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w bloku N - rubryki 105-107, oraz w bloku O - rubryki 109, 110
PIT-37 - w zeznaniu podatkowym PIT-37 wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w bloku H - rubryki 124-126, oraz w bloku I - rubryki 128, 129
PIT-38 - w zeznaniu podatkowym PIT-38 wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w bloku G - rubryki 58-60, oraz w bloku H - rubryki 62, 63
PIT-28 - w zeznaniu podatkowym PIT-28 wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w bloku M - rubryki 129-131, oraz w bloku N - rubryki 133, 134.