Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-04-01 23:08:16 przez system

ZS Łapanów zaprosił do siebie gimnazjalistów

25 marca w Zespole Szkół im. Jana II w Łapanowie odbył się Dzień Otwarty Szkoły. Głównym celem tej imprezy było umożliwienie gimnazjalistom oraz ich rodzicom poznania oferty edukacyjnej placówki, a także zaprezentowanie warunków lokalowych szkoły.

Realizacja zaplanowanego przedsięwzięcia była możliwa dzięki dużemu zaangażowaniu grona pedagogicznego, uczniów, a także Komendy Powiatowej Policji w Bochni, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Łapanowie, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Jednostki Wojskowej „Nil”.

Gimnazjalistom, którzy odwiedzili nszkołę, zostały przedstawione kierunki kształcenia na rok szkolny 2015/2016. Nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół udzielali zainteresowanym wyczerpujących odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące nauki w liceum ogólnokształcącym, technikum oraz zasadniczej szkole zawodowej. W czasie rozmów goście poznali specyfikę każdego typu szkoły, toku nauki, zdobywanych kwalifikacji, egzaminów oraz informacje na temat perspektyw pracy w wybranym przez siebie zawodzie.

Każdy z odwiedzających mógł brać udział w licznych konkursach: udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, ,,Shopping Queen”, zawodach strzeleckich z broni pneumatycznej, turnieju piłki siatkowej, turnieju piłki nożnej, przeglądzie piosenki karaoke „Wiosenne śpiewanie”.

Słodki poczęstunek dla gimnazjalistów zakończył ten pełen atrakcji dzień.