Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-08-27 15:59:45 przez system

ZS Dąbrowica-nabór na kursy zawodowe

Zespół Szkół im. prof. Jana Zdzisława Włodka w Dąbrowicy prowadzi nabór na bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych.

W ofercie szkoły jest kwalifikacja K1 w zawodach:
- technik rolnik
- kelner
- kucharz
- technik organizacji reklamy
- technik obsługi turystycznej
- technik agrobiznesu.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego, adresowaną do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Kurs prowadzony jest według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Minimalna liczba godzin kształcenia na danym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Więcej informacji na www.dabrowica.pl