Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-01-10 22:10:25 przez system

ZS nr 1 ze srebrną tarczą w rankingu Perspektyw

Trzy szkoły z Bochni znalazły się w ogólnopolskim rankingu najlepszych szkół w Polsce - Perspektywy 2018. Ranking został opublikowany 10 stycznia 2018 r. na łamach miesięcznika „Perspektywy”.

Według rocznika statystycznego w latach 2016/17 funkcjonowało Polsce 2230 liceów ogólnokształcących oraz 1905 techników. Do rankingu organizatorzy wybierają tylko 500 najlepszych liceów oraz 300 techników. Wśród 500 najlepszych wybranych przez Perspektywy liceów bocheńskie I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego zajęło 329 miejsce na 2230 isteniących, a w gronie 300 najlepszych wybranych techników Zespół Szkół nr 1 w Bochni znalazł się na 159 miejscu wśród 1905 innych szkoł technicznych. Zespół Szkół nr 3 znalazł się na pozycji 216. To oznacza, że zgodnie z przyjętymi przez Fundację Edukacyjną Perspektywy zasadami, szkoły te mają prawo używać w 2018 roku tytułu honorowego tj. „Srebrnej” i „Brązowej” Szkoły 2018 i związanego z tym graficznego znaku jakości.
Złoty znak przysługuje szkołom na miejscach od 1 do 100 - tu niestety nie znalazła się żadna bochenska szkoła, srebrny: 101-300 dla liceów i 101-200 dla techników, a brązowy: 301-500 dla liceów i 201-300 dla techników.

Srebrny znak jakości otrzymało Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 1 w Bochni (Mechanik), a brązowy znak jakości I LO w Bochni i Technikum nr 3 w ZS nr 3 w Bochni (Ekonomik).

Oprócz tego, bocheński Mechanik znalazł się na 101. miejscu Rankingu Maturalnego Techników 2018 r.. Zestawienie to obejmuje 200 najlepszych techników w całym kraju. (I LO nie znalazło się w rankingach maturalnych liceów ogólnokształcących w ramach Perspektyw 2018 r.).

Przy opracowaniu rankingu liceów ogólnokształcących kierowano się oceną trzech kryteriów: sukcesy w olimpiadach (30%), matura z przedmiotów obowiązkowych (25%) oraz matura z przedmiotów dodatkowych (45%), w przypadku techników obowiązywały cztery kryteria: sukcesy w olimpiadach (20%), matura z przedmiotów obowiązkowych (20%), matura z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz egzamin zawodowy (30%).
Miejsca bocheńskich szkół w ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2018:

  • Ranking Liceów Ogólnokształcących 2018:

Miejsce 329. I LO im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni (2017 r.- 276)

Ranking Techników 2018:

Miejsce 159. Technikum nr 2 w ZS nr 1 im. St. Staszica w Bochni (2017 r.- 134)
Miejsce 216. Technikum nr 3 w ZS nr 3 im. ks. prof. J. Tischnera (2017 r.- 301)

Na poziomie województwa małopolskiego szkoły zajęły miejsca:

  • Ranking Liceów 2018 r:

Miejsce 25. I LO im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni (2017 r.- 24)
Miejsce 60. Liceum Plastyczne im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu (2017 r.- brak klasyfikacji)
Miejsce 64. Publiczne LO w ZS nr 1 im. St. Staszica w Bochni (2017 r.- 81)

  • Ranking Techników 2018:

Miejsce 20. Technikum nr 2 w ZS nr 1 im. St. Staszica w Bochni (2017 r.: 17)
Miejsce 31. Technikum nr 3 w ZS nr 3 im. ks. prof. J. Tischnera w Bochni (2017 r.: 42)

Więcej info na stronie www.perspektywy.pl.