Kategoria: Edukacja
Opublikowano: 2019-10-29 22:24:27 przez Czas2012

2,7 mln zł na unowocześnienie Ekonomika

Powiat Bocheński, we współpracy z Zespołem Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera pozyskał ponad 2,7 miliona złotych dofinansowania na realizację projektu pn.: „Centrum Kompetencji Zawodowych ścieżką indywidualnego rozwoju ucznia i nauczyciela". W ramach projektu ciekawą propozycją będą kursy branżowe m.in. carving, barista, barmański, sommelierski, kelnerski z flambirowaniem, barmański z elementami sommelierstwa czy kuchnia molekularna.

W ramach projektu powstanie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze gastronomiczno-hotelarsko-turystycznym oraz uzupełniającym administracyjno-ekonomicznym. Modernizacji ulegnie pracownia gastronomiczna, powstanie również mobilna pracownia rachunkowości. Uczniowie wezmą udział w konsultacjach i wizytach zawodoznawczych, stażach i praktykach, a szczególnie uzdolnieni będą mogli ubiegać się o przyznanie stypendium. Będą prowadzone zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, języków obcych, z przedmiotów zawodowych: hotelarskich, gastronomicznych oraz w zawodzie sprzedawca. Zajęcia dydaktyczne wspomagające przygotowanie do matury, egzaminów zawodowych, konkursów z matematyki, j. angielskiego, j. niemieckiego, biologii oraz przedmiotów zawodowych w tym zajęcia kelnerskie, barmańskie, dietetyka, hotelarsko-turystyczne, przedsiębiorczość i rachunkowość.

Ciekawą propozycją będą z pewnością kursy branżowe m.in. carving, barista, barmański, sommelierski, kelnerski z flambirowaniem, barmański z elementami sommelierstwa, kasy fiskalnej, kuchnia molekularna, sztuki cukierniczej, animator czasu wolnego, księgi przychodów i rozchodów, arkusza kalkulacyjnego, płace i kadry, Płatnik, Jak założyć własną firmę, prawo jazdy kategorii „ B.

Przewidziane są również działania mające na celu doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji nauczycieli poprzez studia podyplomowe, kursy zawodowe, praktyki i staże.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości i efektywności kształcenia w Ekonomiku, a skierowany jest do uczniów Technikum i Szkoły Branżowej I stopnia oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych. Całkowita wartość tego projektu to ponad 3 miliony złotych, a będzie on realizowany od marca 2020 do końca lipca 2023 roku.