Kategoria: Edukacja
Opublikowano: 2020-02-27 11:52:07 przez jj

3,5 mln zł na rozbudowę mechanika

Ponad 3,5 mln zł dofinansowania otrzymał Powiat Bocheński na realizację zakończonej inwestycji związanej z „Rozbudową Zespołu Szkół nr 1 w Bochni o salę gimnastyczną wraz z zapleczem oraz infrastrukturą towarzyszącą”. W siedzibie NFOŚiGW w Warszawie podpisano umowy o refinansowanie, a łączna kwota pozyskanego dofinansowania to 3 545 540,00 zł.

W ramach zadania w Zespole Szkół nr 1 w Bochni powstała pełnowymiarowa sala gimnastyczna wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz infrastrukturą towarzyszącą.

W celu ograniczenia emisji CO2 do powietrza atmosferycznego, budynek wykonano w standardzie budynku niskoenergetycznego (klasa efektywności energetycznej /EP/ - A; klasa efektywności energetycznej budynku /EU/ - B). Obiekt jest wyposażony w system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła i opcją chłodzenia. Wybrane pomieszczenia klimatyzowane są za pośrednictwem klimakonwektorów zasilanych sprężarkowym agregatem wody lodowej. W budynku zastosowano także energooszczędne rozwiązania techniczne w zakresie m.in.: instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, stolarki okiennej oraz oświetlenia.

Jest to kolejne dofinansowanie pozyskane na tą inwestycję. W roku 2017 na cele budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 w Bochni Powiat Bocheński pozyskał kwotę 3 500 000,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki, co razem ze środkami otrzymanymi z NFOŚiGW daje 7 045 540,00 zł pozyskanego dofinansowania.