Kategoria: Edukacja
Opublikowano: 2021-08-29 16:39:01 przez Czas2012

Awanse bocheńskich nauczycieli

Trzech nauczycieli kontraktowych szkół średnich prowadzonych przez powiat bocheński uzyskało awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Wspomniani nauczyciele to: Krystyna Wnęk – nauczyciel zajęć rewalidacyjno – wychowawczych oraz funkcjonowania osobistego i społecznego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni, Kinga Fasuga – nauczyciel przedmiotów gastronomicznych zawodowych w branży gastronomicznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie oraz Ewa Drabina – nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni, odebrały z rąk Adama Korty Starosty Bocheńskiego akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, formalnie potwierdzającego podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Przed odebraniem aktów mianowania, awansowani nauczyciele złożyli uroczyste ślubowanie po czym przyjęli gratulacje od Starosty Bocheńskiego Adama Korty.

Rota ślubowania: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.