Kategoria: Edukacja
Opublikowano: 2020-08-28 01:32:08 przez Czas2012

Awanse zawodowe dla pięciu nauczycieli

Kto nadal dyrektorem w ZS1 i ZS3?

Pięciu nauczycieli kontraktowych ze szkół prowadzonych przez powiat bocheński uzyskało awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. W czasie krótkiej uroczystości Starosta wręczył również przedłużenie okresu powierzenia stanowiska dyrektorom Zespołu Szkół Nr 1 - „Mechanika” i Zespołu Szkół Nr 3 - „Ekonomika”.

26 sierpnia w obecności dyrektorów szkół i placówek oświatowych nauczyciele odebrali z rąk Adama Korty Starosty Bocheńskiego akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, potwierdzające formalnie podniesienie ich statusu zawodowego.
Przed odebraniem aktów mianowania, awansowani nauczyciele złożyli uroczyste ślubowanie według następującej roty: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.
Gratuluję Państwu świetnego przygotowania do egzaminu oraz awansu zawodowego, życząc z tego miejsca przede wszystkim wielkiej satysfakcji z pełnionych obowiązków nauczycieli i wychowawców młodzieży. Dziękuję Państwu za dotychczasowe zaangażowanie. O poziomie Państwa pracy świadczą wyniki matur i egzaminów zawodowych. Mamy bardzo zdolną młodzież, ale to Państwa codzienna praca przyczynia się do sukcesów i osiągnięć uczniów naszych szkół - mówił Adam Korta, starosta bocheński.

Awans na stopień nauczyciela mianowanego otrzymali:

Pani Magdalena Krawczyk – nauczyciel biologii i edukacji dla bezpieczeństwa II Liceum Ogólnokształcącym im. Orła Białego w Bochni.

Pani Katarzyna Machowska – Koczur – nauczyciel zawodowych przedmiotów informatycznych w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni.

Pani Małgorzata Rzepecka – nauczyciel matematyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni.

Pani Justyna Wszołek – nauczyciel funkcjonowania osobistego i społecznego oraz zajęć kształtujących kreatywność w Specjalnym
Ośrodku Szkolno – Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni.

Pani Monika Zagórska – Kunat – nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni.

W czasie krótkiej uroczystości Starosta wręczył również przedłużenie okresu powierzenia funkcji dyrektorom szkół powiatowych. Przez najbliższy rok szkolny Zespołem Szkół Nr 1 w Bochni kieruje Pan Jan Balicki, a Zespołem Szkół Nr 3 w Bochni Pan Piotr Czekaj.

Info: Powiat Bocheński