Kategoria: Edukacja
Opublikowano: 2021-07-01 21:20:14 przez Czas2012

Ciekawy projekt - uczniowie rozpoznawali fake newsy

W dniach 26.04.2021 – 10.06.2021 realizowany był projekt eTwinning: "Wy(MYŚL)one wiadomości", który odbył się w formie online – Teams. W projekcie wzięli udział nauczyciele i uczniowie z 16 szkół z Polski, w tym z Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni. Bocheńska grupa liczyła dwie osoby: mgr Alinę Czech uczącą języka niemieckiego oraz uczenia z klasy 2ig Jakuba Możdżenia.

Projekt miał na celu podniesienie świadomości uczniów w zakresie edukacji medialnej, wiarygodności informacji oraz form i sposobów weryfikacji wiadomości. Podczas realizacji projektu poznawane były pojęcia związane z manipulacją, fałszywym przekazem i techniki wprowadzające odbiorcę w błąd. Celem nadrzędnym projektu było uwrażliwienie użytkowników Internetu na pojęcia takie jak fake news, manipulacja, dezinformacja medialna, fake news, clickbait, bańka informacyjna, fact-chcecking, deepfake, phishing, fabryka trolli, postprawda, likejacking, żebrolajki i oversharing - czyli poruszanie się w gąszczu dezinformacji i podnoszenie świadomości odbioru treści w mediach.

Punktem wyjścia dla projektu eTwinning: "Wy(MYŚL)one wiadomości" była projekcja filmu Social Dilemma, a następnie dyskusja na jego temat w grupie szkolnej i międzyszkolnej na platformie Teams.

Korzystając z dobrodziejstw Padletu nauczyciele i uczniowie ze wspomnianych szkół dyskutowali nad celowością tworzenia fake news oraz konsekwencjami ich publikacji. Uczniowie tworzyli krzyżówki z definicjami pojęć związanych z dezinformacją.

Do zadań bocheńskiej grupy należało:

  • wyszukiwanie definicji pojęć związanych z dezinformacją: fact-chcecking, likejacking, żebrolajki i oversharing oraz przykłady zjawisk związanych z tymi pojęciami,

  • opracowanie broszury w języku polskim i niemieckim, w których objaśnione zostały wyżej wymienione hasła związane z fałszywymi wiadomościami,

  • opracowowanie quizu na Kahoot,

Uczniowie projektowali również logo do projektu "Wy(MYŚL)one wiadomości"
i uczestniczyli w konkursie na najlepsze logo dla tego projektu. Zwycięskie logo jest równocześnie zdjęciem głównym informacji nad tekstem.

W trakcie realizacji projektu odbyły się spotkania online, dyskusje i spotkania na żywo w trakcie których uczestnicy w pracy zespołowej rozpoznawali elementy fałszywe z poszczególnych fake news wydarzeń, weryfikowali wiadomości, przedstawili prawdziwe informacje i publikowali prawdziwe informacje. Uczestnicy projektu tworzyli także fałszywe informacje dotyczące wydarzeń w dziedzinie sportu, kultury i sztuki, wydarzeń społecznych czy edukacji. Przeprowadzono dyskusję dotyczącą sposobów wyszukiwania błędnych informacji i przydatności poszczególnych narzędzi do sprawdzania informacji.

Każda ze szkół uczestnicząca w projekcie eTwinning: "Wy(MYŚL)one wiadomości" zaprojektowała stronę internetową swojej szkoły wraz z wypracowanymi materiałami, które zostały zaprezentowane na TwinSpace i Padlet czyli wirtualnej tablicy.

Koordynatorem projektu była mgr Alina Czech