Kategoria: Edukacja
Opublikowano: 2020-11-23 19:10:57 przez Czas2012

Dyrektorzy i Nauczyciele nagrodzeni...

11 nauczycieli i 7 dyrektorów otrzymało od starosty bocheńskiego Adama Korty, nagrody za wyróżniającą pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą

Dzień Edulacji Narodowej był okazją do przyznania dyrektorom i nauczycielom ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bocheński, nagród i podziękowań. Pedagodzy docenieni zostali za zaangażowanie w codzienną prace oraz za ich wkład w rozwój placówek oświatowych, w których są zatrudnieni.

Sytuacja spowodowała, iż w tym roku, nie możemy się spotkać, abym osobiście mógł podziękować za poświęcenie z jakim wykonują Państwo swoją pracę – wyjaśnia starosta Adam Korta. Zasłużonym pedagogom życzę dalszych sukcesów zawodowych, aby podejmowany przez Was trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania.

Do nagrody nominowani zostali...

Nauczyciele, którzy otrzymali nagrody starosty:

Beata Truś z I LO w Bochni

Elżbieta Zagórska z II LO w Bochni

Wiesław Mucha z ZS Nr 1 w Bochni

Dominik Pałka z ZS nr 1 w Bochni

Katarzyna Kadula z ZS nr 1 w Bochni

Renata Czarnota z ZS Nr 2 w Bochni

Joanna Bernadeta Ludew z ZS Nr 3 w Bochni

Barbara Helena Radzięta z CKZiU w Łapanowie

Anna Mikołajska – Kolan z PPP w Bochni

Aneta Bieżychudek z SOSW w Bochni

Ryszard Leo z SOSW w Bochni

Nagrodzeni dyrektorzy:

Jolanta Kruk z I LO w Bochni

Edyta Mierzwińska z II LO w Bochni

Jan Balicki z ZS Nr 1 w Bochni

Anetta Krysiak ZS Nr 2 w Bochni

Piotr Czekaj z ZS Nr 3 w Bochni

Kinga Pałka z PPP w Bochni

Bogusław Ptak z BS w Bochni

Info: Starostwo Powiatowe