Kategoria: Edukacja
Opublikowano: 2019-12-11 13:14:41 przez Czas2012

Edukacja: Będzie Szkoła Branżowa II stopnia

Starosta Korta wspólnie z Wicestarostą Drożdżakiem spotkali się z dyrektorami szkół zawodowych, a tematem rozmów były zagadnienia związane z kształceniem zawodowym w powiecie -informuje Starostwo Powiatowe.

Rozmawiano na temat utworzenia od 1 września 2020 roku Szkoły Branżowej II stopnia, jak również kształcenia w nowych zawodach i zaniechanie kształcenia w zawodach dla których od lat nie udaje się dokonać naboru do klas pierwszych. Omówiono ofertę kształcenia zawodowego dorosłych w szkołach policealnych i kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Obecnie kształcenie zawodowe w powiecie obejmuje 26 zawodów w technikach i 15 zawodów na poziomie Szkoły Branżowej I stopnia. Najbardziej popularne zawody w Technikum to technik informatyk, żywienia i usług gastronomicznych, logistyk i budownictwa, natomiast w szkole branżowej I stopnia mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, kucharz i elektromechanik pojazdów samochodowych.

Ogólnie kształceniem zawodowym jest objęte 3.121 uczniów, a dla porównania w liceach ogólnokształcących uczy się obecnie 1568 uczniów.

Odrębnym zagadnieniem jest kształcenie osób dorosłych, które jest realizowane głównie na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie (191 osób), w kwalifikacjach: spedytor, cukiernik, prowadzenie produkcji rolniczej, montaż i obsługa maszyn i urządzeń, sporządzanie potraw i napojów, wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych oraz w szkole policealnej (35 osób) w zawodach technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik ochrony osób fizycznych osób i mienia.

W czasie spotkania analizowano możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe dla wprowadzenia kształcenia w nowych zawodach, przy uwzględnieniu zmieniającego się zapotrzebowania na rynku pracy, barometru zawodów w powiecie bocheńskim i województwie małopolskim oraz utworzenia Szkoły Branżowej II Stopnia.

Wprowadzenie do zreformowanego systemu oświaty dwuletniej branżowej szkoły II stopnia zapewnia drożność kształcenia zawodowego w systemie szkolnym. Szkoła ta umożliwi absolwentom branżowej szkoły I stopnia kontynuację  kształcenia i uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika oraz otrzymanie świadectwa dojrzałości, które będzie przepustką na studia wyższe.

Pracujemy nad tym, by młodzi mieszkańcy naszego powiatu mieli szeroką ofertę kształcenia i jak najlepsze warunki w zawodach poszukiwanych na rynku pracy. Dlatego analizujemy nowe możliwości, tutaj w pierwszej kolejności chciałbym aby udało się otworzyć kierunki związane z mechatroniką w Mechaniku, technikum weterynarii w Łapanowie oraz aby powróciły klasy mundurowe z lokalizacją w II LO – wyjaśnia starosta Adam Korta.

Poziom kształcenia w naszych szkołach jest bardzo wysoki co jest nasza chlubą. Od kilku lat znajdujemy się w czołówce szkół pod względem zdawalności matur. Powoduje to, że poprzeczka jest postawiona bardzo wysoko i już dzisiaj musimy z troską pochylać się nad ofertą kształcenia jaką przedstawimy od 1 września 2020 roku.