Kategoria: Edukacja
Opublikowano: 2023-07-10 20:13:44 przez KacperGlod

Jak wyglądają wyniki matur w szkołach powiatu bocheńskiego?

W piątek opublikowane zostały wyniki egzaminów maturalnych. Odsetek uczniów, którzy zdali maturę w szkołach, dla których Powiat Bocheński jest organem prowadzącym wyniósł w naszym powiecie 92%.

Najlepiej spośród szkół na bocheńszczyźnie wypadło Liceum w Zespole Szkół Nr 1 Bochni, gdzie maturę zdało aż 99 % uczniów. Zaraz za nim uplasowało się I Liceum Ogólnokształcące w Bochni z wynikiem 98%.

Pełne wyniki szkół powiatu bocheńskiego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bocheński prezentuja się następująco (procent zdawalności):

  • Liceum w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni - 99%
  • I Liceum Ogólnokształcące w Bochni - 98%
  • Technikum w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni - 95%
  • Zespół Szkół nr 3 w Bochni - Ekonomik - 84%
  • Zespół Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni - 84%
  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie - 83%
  • II Liceum Ogólnokształcące w Bochni - 81%

W tym roku egzamin maturalny odbywał się w dwóch formułach. Formuła 2023 dotyczyła tegorocznych absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego (151 076 osób), a Formuła 2015 tegorocznych absolwentów 4-letniego technikum, szkoły artystycznej oraz branżowej szkoły II stopnia (102 419 osób).

Absolwenci obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego w części pisemnej z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego oraz w części ustnej z języka polskiego oraz wybranego języka obcego nowożytnego. Obowiązkowy był również egzamin maturalny z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

Fot. Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni