Kategoria: Edukacja
Opublikowano: 2021-06-16 21:54:25 przez Czas2012

Jodłówka: kto wygrał konkurs o Witoldzie Pileckim?

14 czerwca 2021 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Jodłówce, odbyła się IV edycja Powiatowego Konkursu Historycznego pn. „Rotmistrz Witold Pilecki – Bohater, dla którego nie istniały granice odwagi i poświęcenia", organizowana przez Stowarzyszenie Moc Radości w Jodłówce.

Honorowy Patronat nad konkursem roztoczyła córka i syn rtm. Witolda Pileckiego – Zofia Pilecka – Optułowicz i Andrzej Pilecki.

Ponadto Patronatu udzielił także Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie oraz Starosta Bocheński Adam Korta.

Konkurs został zorganizowany w ramach projektu pn. Lekcja patriotyzmu z Rotmistrzem Witoldem Pileckim, współfinansowanego przez Fundację Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu.

Do konkursu zgłosiło się 10 szkół podstawowych z terenu powiatu bocheńskiego. Siedemnastu uczestników z klas VI-VIII reprezentowało następujące szkoły: PSP im. gen. Leopolda Okulickiego w Okulicach, ZSG im. Jana Pawła II w Nieszkowicach Małych, SP nr 2 im. Kazimierza Brodzińskiego w Bochni, SP nr 5 im. Jana Matejki w Bochni, SP 7 im. Jana Pawła II w Bochni, SP im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu, SP im. Jana Kochanowskiego w Brzeźnicy, SP im. gen. Józefa Bema w Pogwizdowie, SP im. św. Jana Pawła II w Zbydniowie oraz PSP im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Jodłówce.

Nad przebiegiem konkursu czuwała jego pomysłodawczyni i koordynatorka Pani Wanda Janta – nauczyciel historii oraz komisja w składzie:
dr Michał Wenklar – przewodniczący (IPN o/Kraków)
mgr Zofia Sitko – członek (prezes Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej)
mgr Ewelina Mroczek – członek (Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej)
mgr Ireneusz Sobas – członek (Starostwo Powiatowe w Bochni)

Uczestnicy zmierzyli się z testem składającym się z 51 zadań, z którego można było uzyskać maksymalnie 60 punktów. Wszyscy wykazali się ogromną wiedzą i pracowitością. Nauczyciele rozbudzili w uczniach ciekawość historyczną i zmotywowali ich do udziału w konkursie po długim okresie nauki zdalnej.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce – Krzysztof Sroga – PSP im. gen. Leopolda Okulickiego w Okulicach – 53 pkt.

II miejsce – Jakub Gicala – PSP im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Jodłówce.– 52,5 pkt.

III miejsce – Julia Tylek – SP nr 2 im. Kazimierza Brodzińskiego w Bochni – 52 pkt.

III miejsce – Alicja Zelek – SP im. Jana Kochanowskiego w Brzeźnicy – 52 pkt.

Laureaci otrzymali nagrody sfinansowane przez Fundację Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu oraz przekazane przez parterów tj. IPN Oddział w Krakowie oraz Starostwo Powiatowe w Bochni.

Należy podkreślić , że konkurs odbył się w 81. rocznicę pierwszego transportu więźniów z Tarnowa do KL Auschwitz. Termin ten został wybrany celowo, aby właśnie 14 czerwca upamiętnić tych Polaków, którzy w czasie II wojny światowej oddali życie za Ojczyznę.

Upowszechnienie wiedzy o rtm. Witoldzie Pileckim, bohaterze Polski Podziemnej i powojennego podziemia niepodległościowego przyświecało organizatorom konkursu. Zainteresowanie historią najnowszą XX wieku rozbudza ciekawość poznawczą i twórcze działania uczniów. Rotmistrz Witold Pilecki jest polskim bohaterem. Michale Foot, profesor z Uniwersytetu w Manchester, w książce „Six faces of Courage" zaliczył go do jednego z sześciu najodważniejszych i najwybitniejszych uczestników europejskiego ruchu oporu na terenach okupowanych przez hitlerowców.

Wanda Janta