Kategoria: Edukacja
Opublikowano: 2021-05-04 10:18:11 przez Czas2012

Matura – inna niż normalna

Wystartowały egzaminy maturalne

Zgodnie z ustalonym terminarzem dziś - 4 maja - rozpoczęły się matury. W tym roku do zdawania egzaminu dojrzałości we wszystkich szkołach powiatu uprawnionych jest 910 uczniów. Przystąpienie do egzaminów zadeklarowało jednak 884 abiturientów.

To już drugi rok z klei kiedy matura odbiega od normy. Maturzyści nie tylko muszą znosić niekonstytucyjny nakaz chodzenia w maseczkach, choć podczas pisania mogą je zdjąć, ale także jest to drugi rok z kolei w którym nie odbędą się egzaminy ustne. Matura odbędzie się tylko w formie pisemnej. Część ustna jest przeprowadzana wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Z jednej strony jest to dla maturzystów kończących szkoły duże ułatwienie, z drugiej nie oto chyba w edukacji chodzi by uczyć się coraz mniej i w warunkach urągających już nie tylko uczniom ale całemu personelowi zatrudnionemu w szkołach. Pandemia nie jest tu chyba wytłumaczeniem – wirus i tak zarażał, nawet tych, którzy się izolowali i dezynfekowali osiem razy dziennie, a najmniej ludzi młodych.

Tegoroczni maturzyści spędzili także ponad 8 miesięcy poza tradycyjną szkołą. Ich ostatni rok nauki przybrał formę nauki zdalnej polegającej na całodniowym prawie spędzaniu dnia przed komputerem i uczestniczeniu w lekcjach on-line.

Nie mieli oni także okazji odliczyć stu dni do matury podczas studniówek. Tych w tym roku zabroniono organizować. To pierwszy rocznik po roczniku z roku 1980 (kiedy to junta komunistów wprowadziła w Polsce stan wojenny), który nie miał okazji odbyć balu maturalnego. Wówczas także nie odbyły się studniówki. Mimo wszystko liczymy, że mimo stworzonych maturzystom trudności dadzą radę z powodzeniem zrealizować swoje plany i marzenia życiowo-zawodowe.

Liczba uczniów w poszczególnych szkołach przystępujących do egzaminów dojrzałości.

Nazwa szkoły - Liczba uprawnionych - Liczba zdających

I LO - 269 - 268
II LO - 75 - 74
ZS 1 - 299 - 292
ZS 2 - 105 - 89
ZS 3 - 150 - 148
CKZiU - 12 - 12

Razem - 910 - 884

Podane dane dotyczą zarówno tegorocznych absolwentów, jak i osób, które zdawały maturę w poprzednich latach i albo jej nie zdały, albo chciały podwyższyć sobie oceny i podeszły w tym roku do egzaminu po raz drugi.

/media/user/images/upload/Maj/Maj 2021/IMG_20210504_084802.jpg

PW