Kategoria: Edukacja
Opublikowano: 2022-02-07 13:21:19 przez Czas2012

Nabór do szkół podstawowych i przedszkoli

Od początku lutego Gmina Miasta Bochnia prowadzi nabór dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli na rok szkolny 2022/2023.

Gmina Miasta Bochnia prowadzi 5 publicznych szkół podstawowych:

 • Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Biała 2;
 • Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Oracka 6 (szkoła prowadzi oddziały integracyjne, do których przyjmowane są także dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego);
 • Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Konfederatów Barskich 27;
 • Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Kazimierza Wielkiego 71;
 • Szkoła Podstawowa nr 7, ul. gen. T. Jakubowskiego 12.

Miejski Zespół Edukacji informuje o zasadach, terminach i kryteriach obowiązujących przy naborze do klas pierwszych w bocheńskich szkołach podstawowych na stronie Urzędu Miasta. Wszytstkie szczegóły TUTAJ

Miejski Zespół Edukacji informuje również o zasadach, terminach i kryteriach obowiązujących przy naborze do bocheńskich przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023.

Do miejskich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Bochnia – zgodnie z zapisem art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 50 z późn. zm.) każdy obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonać obowiązek meldunkowy polegający na zameldowaniu się – zgodnie z rodzajem pobytu w danym miejscu – na pobyt stały lub czasowy.

Miasto Bochnia prowadzi 6 publicznych przedszkoli:

 • Miejskie Przedszkole nr 1, ul. gen. T. Jakubowskiego 12;
 • Miejskie Przedszkole nr 2, obecnie w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 (z oddziałami integracyjnymi, do których przyjmowane są także dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego);
 • Miejskie Przedszkole nr 3, ul. Kącik 7;
 • Miejskie Przedszkole nr 4, pl. gen L. Okulickiego 2;
 • Miejskie Przedszkole nr 5, ul. Kolejowa 10;
 • Miejskie Przedszkole nr 6, ul. Murowianka 28,

a ponadto w następujących szkołach podstawowych funkcjonują dobrze wyposażone oddziały przedszkolne:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza, ul. Biała 2;
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kazimierza Brodzińskiego, ul. Oracka 6;
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. św. Barbary, ul. Konfederatów Barskich 27;
 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Matejki, ul. Kazimierza Wielkiego 71;
 • Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II, ul. gen. Tadeusza Jakubowskiego 12.

Z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych mogą korzystać dzieci w każdym wieku, nie tylko dzieci podlegające obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego. Obecnie do tych oddziałów uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie. Dzieci uczęszczające do tych oddziałów mogą nieodpłatnie korzystać ze świetlicy oraz odpłatnego wyżywienia w stołówce szkolnej. Zajęcia dydaktyczne oraz świetlicowe odbywają się w wydzielonych salach. Ponadto jeden oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 1 w Bochni oraz dwa oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 7 w Bochni zostały dostosowane do potrzeb dzieci młodszych (czas pracy oddziału oraz opieka do 10 godzin) i obecnie uczęszczają tam dzieci w wieku 3 i 4 lat – informuje strona Miasta.

Więcej informacji TUTAJ