Kategoria: Edukacja
Opublikowano: 2023-09-02 00:11:12 przez KacperGlod

Nowy dyrektor i awanse zawodowe nauczycieli w powiecie

W Starostwie Powiatowym w Bochni odbyło się uroczyste wręczenie aktów mianowania nauczycielom szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Powiat Bocheński, którzy w wyniku zdanego egzaminu uzyskali stopień nauczyciela mianowanego.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego będzie miało nowego dyrektora. Zarząd powiatu powierzył obowiązki dyrektora tej placówki Jarosławowi Marcowi – dotychczasowemu nauczycielowi. Obowiązki zostały powierzone na okres 10 miesięcy.

Do stopnia nauczyciela mianowanego awansowało siedmiu nauczycieli:
- Agnieszka Katarzyńska – I Liceum Ogólnokształcące w Bochni – nauczyciel religii
- Joanna Kliś – II Liceum Ogólnokształcące w Bochni – nauczyciel języka angielskiego
- Anna Kubać – Zespól Szkół nr 1 w Bochni – nauczyciel języka polskiego/biblioteka
- Barbara Łyduch – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bochni – nauczyciel psycholog
- Bernadeta Motak – II Liceum Ogólnokształcące w Bochni – nauczyciel języka angielskiego
- Emilia Skołyszewska – Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Bochni – nauczyciel psycholog
- Tomasz Śpiewak – I Liceum Ogólnokształcące w Bochni – nauczyciel religii

/media/user/images/upload/Wrzesien/wrzesien 2023/image011_9.jpg

Przed odebraniem aktów mianowania awansowani nauczyciele złożyli uroczyste ślubowanie według następującej roty: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.

Akty mianowania wręczał nauczycielom Starosta Bocheński Adam Korta w obecności dyrektorów jednostek oświatowych.

  • Gratuluję awansów, które podkreślają duży dorobek zawodowy. Uważam, że należą się Państwu wielkie wyrazy uznania, to Państwo przyczyniają się swoją codzienną pracą do sukcesów i osiągnięć uczniów naszych szkół. Życzę, aby praca na stanowisku nauczyciela była satysfakcjonująca mimo różnych trudności, zmian prawa i często niezadawalającego wynagrodzenia — Adam Korta, Starosta Bocheński.

Następnie Starosta pogratulował i wręczył akt powierzenia Panu Jarosławowi Marcowi – który od 1 września będzie pełnił obowiązki Dyrektora CKZiU w Łapanowie.

fot. Powiat Bocheński | P. Salamon