Kategoria: Edukacja
Opublikowano: 2020-06-26 22:51:16 przez Czas2012

Od poniedziałku trwają egzaminy zawodowe

Od poniedziałku młodzież ze szkół powiatowych zmaga się z egzaminami zawodowymi. 736 uczniów z 5 szkół z Mechanika, Budowlanki, Ekonomika, CKZiU oraz SOSW przystąpiło do egzaminu kwalifikującego w danym zawodzie. Uczniowie piszą egzaminy teoretyczne oraz wykonują test praktyczny. Część pisemna to test wielokrotnego wyboru, natomiast część praktyczna obejmuje wykonanie wyrobu, usługi lub dokumentacji. Egzaminy potrwają do 9 lipca br.

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać z części pisemnej co najmniej 50% punktów, natomiast z części praktycznej co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. Osoby, które nie przystąpił do egzaminu bądź, które nie uzyskały wymaganej ilości punktów, będą mogły przystąpić do egzaminu powtórnie. Uczeń, który zdał egzamin, otrzymuje ‎‎certyfikat kwalifikacji zawodowej, wydany przez komisję okręgową.

Ilu uczniów i z jakich kwalifikacji zdaje w danej szkole?

Zespół Szkół Nr 1 - do egzaminu przystąpiło 252 osoby, zmagając się z kwalifikacjami:

Użytkowanie obrabiarek skrawających – operator obrabiarek skrawających , Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych – elektromechanik pojazdów samochodowych , Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych – technik pojazdów samochodowych , Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi – Ślusarz , Montaż i eksploatacja systemów komputowych, urządzeń peryferyjnych i sieci – technik grafik i poligrafii cyfrowej, technik informatyk, Przygotowanie oraz wykonanie prac graficznych i publikacji cyfrowych - technik grafik i poligrafii cyfrowej, Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji maszyn i urządzeń elektrycznych – technik elektryk, elektryk, Obsługa magazynów, Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych i Organizacja i monitorowanie przepływów zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych – technik logistyk, Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych – technik elektryk, Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami – technik informatyk .

Zespół Szkół Nr 2 - 251 osób

Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno – budowlanych - technik budownictwa , Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych- technik robót wykończeniowych w budownictwie , Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów - technik geodeta , Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Zespół Szkół Nr 3 - 129 osób

Prowadzenie sprzedaży Zawód – sprzedawca, Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji - technik ekonomista, Planowanie i realizacja usług w recepcji – technik hotelarstwa, Sporządzanie potraw i napojów – technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz , Planowanie i realizacja usług w recepcji - technik hotelarstwa, Prowadzenie rachunkowości– technik ekonomista .

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - 98 osób

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych oraz Sporządzanie potraw i napojów - technik żywienia , Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej, Prowadzenie produkcji rolniczej- technik rolnik, Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń, Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych- technik mechanik, Montaż i obsługa maszyn i urządzeń – monter, Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami - technik reklamy, Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych, Wykonywanie robót malarsko –tapeciarskich - technik BHP, Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych - technik ochrony , eksploatacja środków transportu drogowego - mechanik pojazdów samochodowych, Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych, Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania – technik logistyk.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - 6 osób

Uczniowie zdają egzamin w zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz kucharz .

Zgodnie z danym Ministerstwa Edukacji Narodowej najpopularniejszymi zawodami w sesji letniej 2020 są: technik informatyk, technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik ekonomista, technik pojazdów samochodowych, technik usług kosmetycznych, technik mechatronik, technik hotelarstwa, elektryk, technik budownictwa.

Info: Powiat bocheński