Kategoria: Edukacja
Opublikowano: 2023-04-01 01:31:58 przez KacperGlod

Policja w II LO w Bochni. Odbyło się spotkanie promujące

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Bochni oraz uczniowie klas o profilu policyjnym z II Liceum Ogólnokształcącego w Bochni wzięli udział w spotkaniu promującym zawód policjanta. Akcję zorganizowano przy współpracy z Małopolskim Centrum Strzelectwa i Klubem Strzeleckim Solny Garnizon.

W czwartek, 30 marca, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Bochni oraz uczniowie klas o profilu policyjnym II Liceum Ogólnokształcącego w Bochni zorganizowali szereg pokazów i prezentacji, których celem było przybliżenie wszystkim zebranym uczniom mundurowej specyfiki oraz promocja zawodu policjanta. Spotkanie odbyło się na sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego w Bochni.

W ramach akcji mundurowi przedstawili przygotowaną wcześniej prezentację multimedialną przedstawiającą zarys służby wszystkich policyjnych wydziałów oraz charakter szkolenia podstawowego w szkołach policji. Każdy z zebranych uczniów mógł również wziąć udział w pokazach pierwszej pomocy przedmedycznej, czy prezentacji policyjnego sprzętu i umundurowania. Funkcjonariusze przy współpracy z Małopolskim Centrum Strzelania i Klubem Strzeleckim Solny Garnizon przygotowali pokaz broni kolekcjonerskiej i historycznej. Każdy z wielu uczniów zainteresowanych tą tematyką mógł posłuchać wielu ciekawych informacji opisujących dany egzemplarz oglądanej broni.

W akcji wziął także udział policyjny przewodnik psa wraz z Ritą. Owczarek belgijski z Komendy Powiatowej Policji w Bochni pokazał szereg umiejętności, które nabył w trakcie szkolenia w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Zaprezentowano również praktyczny pokaz zabezpieczenia odcisków palców. W trakcie spotkania policjanci rozmawiali z uczniami na tematy związane z ich codzienną służbą. Ich wieloletnie, zawodowe doświadczenie pozwoliło na przekazanie młodzieży wielu istotnych praktycznych wskazówek oraz ciekawostek związanych z zawodem policjanta.

Bardzo duży wkład w organizację i przebieg spotkania mieli uczniowie klas o profilu policyjnym. Przyszli mundurowi dla zebranych kolegów i koleżanek zaprezentowali policyjne chwyty obezwładniające, techniki obrony i ataku oraz pokaz użycia środka przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek. Na boisku sportowym można było także zobaczyć prezentację policyjnej musztry. Patronat nad klasami mundurowymi sprawuje Komendant Powiatowy Policji w Bochni insp. Jerzy Polczyk.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem młodzieży, która chętnie wzięła udział w prezentacjach oraz zaproponowanych przez mundurowych i policyjnych uczniów atrakcjach.

Fot. KPP w Bochni