Kategoria: Edukacja
Opublikowano: 2020-08-18 10:50:56 przez Czas2012

Powiat bocheński liderem matur

Technika najlepsze wśród 70 powiatów

Nauczyciele uczący w szkołach średnich funkcjonujących na terenie powiatu bocheńskiego, okazali się na tyle kompetentni i skuteczni w nauczaniu, a młodzież na tyle pilna, że ogólne wyniki tegorocznych matur są najlepsze w całym województwie małopolskim. Bocheńskie szkoły uzyskały 82% zdawalności, co wraz z m. Kraków, który uzyskał taki sam wynik, daje nam 1 miejsce w województwie. Z maturami w technikach jest jeszcze lepiej.

W zestawieniu wyników matur w liceach ogólnokształcących oraz technikach jakie opublikowała Okręgowa Komisja Egzaminacyjna widnieją wyniki procentowe zdawalności tegorocznych matur z każdego powiatu naszego województwa. Podana tabela uwzględnia i wynik procentowy zdanych matur i liczbę zdających uczniów - osobno dla liceów i techników. Wyniki matur w bocheńskich liceach są dobre choć jednak nie najlepsze. Wynik 83% to 9 miejsce wśród 21 powiatów. Najlepszy wynik wypadł w powiecie wadowickim i gorlickim – 88%.

Jest się jednak z czego cieszyć jeśli chodzi o technika. Zdawalność matur w tych klasach na poziomie 82% dało najlepszy wynik w całym województwie. Poziom wyższy niż 80% przekroczył tylko jeszcze powiat wielicki. Ale to nie wszystko. Na terenie trzech województw - małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego - jaki obejmuje działalność Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, wyniku takiego nie osiągnął żaden powiat. Wynik egzaminów maturalnych w bocheńskich technikach jest więc najlepszy w trzech województwach wśród innych 70 powiatów jakie obejmują. Na wynik ten (82%) prawie połowa, z racji liczebności, to wyniki matur uczniów technikum w Zespole Szkół nr 1 przy Windakiewicza 23.

Sumując wyniki ze wszystkich szkół średnich z liceów i techników w szkołach powiatu bocheńskiego zdawalność tegorocznych matur wyniosła 82% (880 zdających uczniów) i dało to najlepszy wynik – razem z m. Kraków - w całym województwie. Jest to także trzeci wynik wśród 71 powiatów trzech wspomnianych województw objętych prze OKE. Lepszy wynik zanotował jeszcze powiat strzyżowski w podkarpackim - 85% oraz m. Rzeszów - 83%.

pw

Zobacz całą tabelę TUTAJ