Kategoria: Edukacja
Opublikowano: 2020-01-09 21:35:03 przez Czas2012

Ranking Perspektyw: ZS Nr 1 - srebrnym technikum w Polsce, I LO z niezłym wynikiem

Znamy już wyniki bocheńskich szkół w jednym z najważniejszych rankingów w Polsce.

Na internetowej stronie www.perspektywy.pl równo o godzinie 00:00 9 stycznia 2020 r., a na oficjalnej gali w auli Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w samo południe podane zostały wyniki XXII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020.

Rankingi to bardzo ważne narzędzie do zbierania i upowszechniania informacji – mówił prof. dr hab. Marek Rocki, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, uczelni, która była gospodarzem gali ogłoszenia wyników przeprowadzonego już po raz dwudziesty drugi Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020. – Dla uczelni to przede wszystkim informacja o tym, jakich kandydatów na studia możemy się spodziewać. Ogłoszenie XXII rankingu „Perspektyw” to też doskonała okazja, by podziękować dyrektorom i uczniom najlepszych szkół w Polsce, bo to wy kreujecie naszą przyszłość.

W czasie gali rozdane zostały dyplomy przedstawicielom najlepszych szkół w Polsce w kategoriach: Ranking Maturalny Techników 2020, Ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących 2020, Ranking Szkół Olimpijskich 2020, rankingi najlepszych szkół w województwach oraz w dwóch głównych zestawieniach: Rankingu Techników 2020 i Ranking Liceów Ogólnokształcących 2020. Zgromadzeni w auli SGH mieli także okazję wysłuchać wykładu motywacyjnego dr. hab. Krzysztofa Kozłowskiego, prorektora SGH ds. dydaktyki i studentów, pt. Fakty, oczekiwania i trawnik przed domem.

Jak w rankingu wypadły bocheńskie szkoły?

Ranking wziął pod uwagę 1000 liceów ogólnokształcących w całej Polsce. W śród nich znalazły się dwa bocheńskie. Jest to I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego, które uplasowało się na 393 miejscu oraz IV Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Nr 1 w Bochni, które zajęło miejsce 745.

Dużą satysfakcję i sporo zadowolenia daje jednak wynik Technikum działającego w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica przy ul. Windakiewicza 23 w Bochni. Szkoła utrzymała tytuł srebrnego technikum w Polsce i plasuje się 160 miejscu na 500 szkół technicznych branych pod uwagę w rankingu. Wśród 500 najlepszych techników 215 miejsce zajmuje również technikum przy Zespole Szkół Nr 3 im. Ks. Józefa Tischnera.

Najlepszym liceum ogólnokształcącym w Małopolsce jest V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, które zajęło miejsce na podium - 3 miejsce.

Najlepszym technikum w naszym województwie jest Technikum nr 7 (ZSE-M) w Nowym Sączu, także na podium – to drugie technikum w Polsce!

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz kolejny w tej kategorii uwzględnione zostały osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

Kryteria Rankingu Techników 2020 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

Zobacz rankingi wszystkich szkół

LICEA www.licea.perspektywy.pl

TECHNIKA www.technika.perspektywy.pl