Kategoria: Edukacja
Opublikowano: 2021-09-01 12:59:59 przez Czas2012

Rozpoczął się rok szkolny – wiceminister MEiN w ZS1

Dziś w bocheńskich szkołach od rana zapełniły się hale gimnastyczne, sale lekcyjne i korytarze. W szkołach średnich prowadzonych przez Powiat Bocheński naukę rozpoczyna w sumie 4790 uczniów w 167 oddziałach.

W samym Zespole Szkół NR 1 naukę rozpocznie rekordowa liczba 1706 uczniów w 56 oddziałach. Podczas uroczystości rozpoczęcia roku obecny w szkole był Włodzimierz Bernacki- v-ce minister MEiN oraz Adam Korta- Starosta Bocheński, którzy uświetnili swą obecnością spotkanie inaugurujące rozpoczęcie roku oraz wygłosili do młodzieży i nauczycieli przemówienia. Nie zabrakło w nich wątków odnoszących się do bardzo dobrego poziomu kształcenia w szkole, wątków związanych z patronem szkoły, rodzaju współpracy szkoły z podmiotami zewnętrznymi, a także wątków patriotycznych w odniesieniu również do rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Na okoliczność rozpoczęcia nowego roku szkolnego list do dyrekcji, uczniow, rodziców i nauczycieli wystosował Starosta Bocheński Adam Korta. Treść listu dostepna TUTAJ

W czasie uroczystości dyrektor szkoły Jan Balicki odebrał ślubowanie od pierwszoklasistów. Uczniowie ze starszych klas przygotowali również program z okazji rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.

W szkołach średnich prowadzonych przez Powiat Bocheński naukę rozpoczęło dziś 4790 uczniów w 167 oddziałach. Do klas pierwszych przyszło 1181 uczniów.

Liczba uczniów w poszczególnych szkołach kształtuje się to następująco:

I Liceum Ogólnokształcące - 919 uczniów;

II Liceum Ogólnokształcące - 506 uczniów;

Zespół Szkół NR 1 w Bochni - 1706 uczniów;

Zespół Szkół Nr 2 w Bochni - 640 uczniów;

Zespół Szkół Nr 3 w Bochni – 730 uczniów;

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie – 289 uczniów.

Tydzień wcześniej stan przygotowań do nowego roku szkolnego sprawdzał Starosta Bocheński Adam Korta wraz z Wicestarostą Ryszardem Drożdżakiem oraz członkami Zarządu: Jerzym Błoniarzem, Markiem Rudnikiem oraz Rafałem Rudką. Samorządowcy wizytowali 1 Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Nr.2 im. Stanisława Konarskiego oraz Bursę Szkolną im. Polskie Niepodległej w Bochni.

Zarząd oceniał przygotowanie placówek do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, efekty przeprowadzonych remontów oraz zweryfikował ewentualne potrzeby inwestycyjne, które przyniosły wiele dobrych zmian w zakresie odnowy budynków oraz inwestycji.

Po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat zajęcia w I LO w Bochni będą kończyć się po godzinie 16, a nie jak dotychczas po 19 - informuje Zarząd Powiatu. Wszystko to dzięki zmianie siedziby SOSW i podjęciu przez Zarząd Powiatu decyzji użyczenia sal lekcyjnych mieszczących się w budynku po SOSW na potrzeby liceum oraz budowlanki. Była to decyzja słuszna i bardzo potrzebna- mówi Adam Korta, starosta bocheński.