Kategoria: Edukacja
Opublikowano: 2019-10-21 15:27:24 przez Czas2012

Starosta nagrodził pedagogów

Niedawno obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej, z tej okazji Starosta Adam Korta wręczył dyrektorom i nauczycielom, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bocheński, nagrody i podziękowania za dotychczasową pracę. Nagrody otrzymały również szkoły za zajęcie czołowych miejsc we współzawodnictwie sportowym.

Starosta wręczając nagrody życzył kadrze pedagogicznej cierpliwości w realizacji swojej misji, sukcesów zawodowych, poczucia satysfakcji z wykonywanej pracy oraz radości płynącej z kontaktów z młodymi ludźmi. Życzył, by trud, który wkładają w kształcenie uczniów, był doceniany, a zawód cieszył się społecznym uznaniem i szacunkiem, na które bezwzględnie zasługują.

Nagrody Starosty otrzymało 5 dyrektorów, 3 wicedyrektorów i 5 nauczycieli, za wyróżniającą pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą.

Nagrodzeni nauczyciele :

 1. Agata Fido nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego w Bochni

 2. Beata Kołodziej nauczyciel II Liceum Ogólnokształcącego w Bochni

 3. Aldona Wełna nauczyciel Zespołu Szkół Nr 3 w Bochni

 4. Paulina Urbańczyk nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Bochni

 5. Elwira Pastuszak nauczyciel Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bochni

Nagrodzeni wicedyrektorzy:

 1. Roma Florek wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Bochni

 2. Sylwia Zajt wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Bochni

 3. Marcin Kargol wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Bochni

Nagrodzeni dyrektorzy:

 1. Jan Balicki dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Bochni

 2. Piotr Czekaj dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Bochni

 3. Jolanta Kruk dyrektor I Liceum Ogólnokształcące w Bochni

 4. Edyta Mierzwińska dyrektor II Liceum Ogólnokształcące w Bochni

 5. Kinga Pałka dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bochni

Wyniki Licealiady – współzawodnictwa sportowego szkół ponadgimnazjalnych powiatu bocheńskiego w roku szkolnym 2018/19:

W Kategorii Dziewcząt:

I miejsce - I Liceum Ogólnokształcące

II miejsce – Zespół Szkół nr 3

III miejsce – II Liceum Ogólnokształcące

W Kategorii Chłopców:

I miejsce - Zespół Szkół nr 1

II miejsce – I Liceum Ogólnokształcące

III miejsce – Zespół Szkół nr 3