Kategoria: Edukacja
Opublikowano: 2020-01-03 20:58:15 przez eb

Sukces projektu z SOS-W w Bochni

Projekt pod nazwą „Pozwól mi zrozumieć świat", którego wnioskodawcą jest Powiat Bocheński znalazł się w gronie 24-ech najlepszych inicjatyw edukacyjnych wyróżnionych przez Komisję Oceny Projektów i uzyskał prawie pół miliona złotych dofinansowania.

Projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bochni uplasował się w rankingu na 19 pozycji z pośród 179 zgłoszonych inicjatyw edukacyjnych, a jego celem jest podniesienie kompetencji i umiejętności niezbędnych na rynku pracy wśród uczniów szkoły podstawowej w Specjalnym Ośrodku.
Wsparciem zostaną objęci uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, a także uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Wybór grupy wynikał z przeprowadzonej diagnozy potrzeb Ośrodka. Jej przedmiotem było wnikliwe rozpoznanie specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów szkół podstawowych, określenie poziomu ich kompetencji oraz identyfikacja zdolności i uzdolnień.

Uczniowie będą brali udział w dodatkowych zajęciach dostosowanych do ich specyficznych potrzeb. Zaplanowano organizację zajęć rozwijających kompetencje matematyczno-przyrodnicze, w tym wycieczki edukacyjne do Ogrodu Doświadczeń w Krakowie, Centrum Nauki Kopernika, Narodowego Muzeum Techniki i Planetarium w Warszawie, Centrum Nauki i Wiedzy o Wodzie Hydropolis oraz Oceanarium we Wrocławiu – mówi starosta Adam Korta.

Ponadto uczniowie wezmą udział w zajęciach rozwijających zainteresowania technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,  warsztatach zaradności osobistej, zajęciach z zakresu socjoterapii oraz arteterapii - ceramiki, muzykoterapii i teatroterapii.

Komplementarnym działaniem będzie doposażenie pracowni TIK (Technologia Informacyjno-Komunikacyjna) , utworzenie  i wyposażenie międzyszkolnego laboratorium matematyczno-przyrodniczego oraz specjalistycznych pracowni czyli pracowni ceramicznej, międzyszkolnej pracowni rozwoju osobowości, a także doposażenie pracowni gospodarstwa domowego- wyjaśnia Teresa Jaszczyńska Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Bochni.

Projekt realizowany będzie w latach 2020-2022.