Kategoria: Edukacja
Opublikowano: 2023-03-09 18:29:00 przez KacperGlod

Turniej Wiedzy Pożarniczej - etap osiedlowy w Kolanowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Kolanowie zaprasza dzieci i młodzież szkolną do udziału w etapie osiedlowym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który odbędzie się w remizie strażackiej OSP W Kolanowie (ul. Kolanowska 35) w dniu 18 marca 2023 r. o godzinie 15:00.

Etap konkursu kierowany jest przede wszystkim do mieszkańców osiedla Kolanów, Dołuszyce i Niepodległości. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru,praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym,wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej,szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.

Równolegle z etapem osiedlowym w wielu szkołach w mieście odbywa się równorzędny etap turnieju. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży – uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Zakres tematyczny Turnieju:
• Historia ochrony przeciwpożarowej
• OSP i Związek OSP RP
• Prewencja przeciwpożarowa
• Ratownictwo medyczne
• Organizacja szeroko pojętego ratownictwa

Zapisy przyjmowane są do 16 marca przez facebookową stronę jednostki – KLIK! lub na adres mailowy kontakt@ospkolanow.pl. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe oraz gwarantowane miejsce w etapie miejskim turnieju, po którym można zakwalifikować się do etapu powiatowego.

/media/user/images/upload/Marzec/Marzec 2023/OTWP.png