Kategoria: Edukacja
Opublikowano: 2022-04-13 20:59:53 przez eb

Turniej Wiedzy Pożarniczej

W dniu 7 kwietnia w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Bochni miały miejsce eliminacje miejskie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy pożarniczej pod stałym hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego. Jest on adresowany do wszystkich młodych ludzi zainteresowanych bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową.

Turnieje Wiedzy Pożarniczej wyposażają młodzież w teoretyczną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także przyczynią się do popularyzacji wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej. Ponadto młodzież ma możliwość poznania historii, kultury i tradycji danego regionu, bierze udział w zajęciach edukacyjnych na temat bezpieczeństwa, ekologii i ratowania życia.
Ze względu na tematykę uczestnicy muszą wykazać się wiedzą m.in. z zakresu chemii, fizyki oraz umiejętnościami praktycznymi (np. udzielanie pierwszej pomocy, podstawy gaszenia pożarów). Turniej miejski poprzedziła rywalizacja w eliminacjach szkolnych i środowiskowych. Następnym etapem będzie turniej powiatowy i wojewódzki. Najlepsi uczestnicy zawalczą w ogólnopolskim finale centralnym.

Podczas miejskich eliminacji OTWP dzieci i młodzież uczestniczyli w trzech grupach, w których czołowe miejsca osiągnęli:
I grupa – uczniowie szkół podstawowych, klasy IV-VI
I miejsce - Kurek Maciej, OSP Kolanów
II miejsce - Maria Kałuzińska, SP nr 7
III miejsce - Maja Nóżka, SP nr 2

II grupa – uczniowie szkół podstawowych, klasy VII-VIII
I miejsce - Kacper Solarczyk, SP nr 2
II miejsce - Aneta Wójcik, SP nr 5
III miejsce - Małgorzata Pieprzyk, SP nr 1

III grupa – uczniowie szkół ponadpodstawowych
I miejsce - Gabriela Fiołek, ZS nr 1
II miejsce - Kacper Machaj, ZS nr 1
III miejsce - Emilia Trojanowska, I LO

Etap miejski składał się z dwóch części: testu pisemnego oraz ścisłego finału ustnego. W przerwie między częściami turnieju druhowie z jednostki OSP Kolanów przeprowadzili pokaz udzielania pierwszej pomocy.