Kategoria: Edukacja
Opublikowano: 2023-06-20 15:12:24 przez KacperGlod

Uczniowie II LO rozwijają kompetencje kluczowe na Litwie

II LO im. Orła Białego w Bochni pozyskało prawie 200 tysięcy na realizację projektu pn. "Rozwijamy kompetencje kluczowe" wspólnie ze szkołą partnerską z Litwy.

Dzięki środkom uczniowie mogli pozyskać nowe doświadczenie i zobaczyć proces uczenia się w innym atrakcyjniejszym świetle. Przyczynić się do rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich w zakresie dialogu kulturowego, znaczenia dziedzictwa kulturowego i historycznego jak również pogłębić znajomość języka angielskiego oraz nabyć podstawową znajomość języka litewskiego.

Realizacja projektu zakładała również rozwój osobowość ucznia, postawy tolerancji i otwartości na różnorodność i wielokulturowość oraz umiejętności współpracy w grupie rówieśniczej wzmacniając inicjatywność, przedsiębiorczość i kreatywność.

Jednym z ważnych elementów projektu świadczącym o jego jakości i atrakcyjności jest bezpośrednie zaangażowanie i wspólny udział w nim młodzieży i kadry II LO i szkoły partnerskiej w Turgielach.

W tygodniowej wizycie w szkole partnerskiej na Litwie wzięło udział 40 uczniów II LO wraz z opiekunami. Wyjazd był poprzedzony zajęciami przygotowawczymi dla uczestników projektu.

Zaplanowane w ramach projektu działania, zrealizowane wspólnie z uczniami litewskimi, skupiły się na tematyce integracji młodzieży polsko-litewskiej, wspólnego dziedzictwa historycznego i kulturowego i jego znaczenia w kontekście wspólnego życia w zjednoczonej Europie.

Młodzież polska i litewska wzięły udział we wspólnych zajęciach lekcyjnych i rekreacyjnych oraz wycieczkach edukacyjnych i krajoznawczych.

Fot. Powiat Bocheński