Kategoria: Edukacja
Opublikowano: 2019-10-29 06:35:47 przez eb

W Dwójce pamiętają o powstańcach warszawskich

W roku 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i 75. rocznicy Powstania Warszawskiego Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 2 w Bochni, pod kierunkiem opiekunów Pań Agnieszki Kołacz i Edyty Szpisak po raz drugi włączył się w ogólnopolską akcję „BohaterON – włącz historię”, mającą na celu wyrażenie wdzięczności i pamięci poprzez pisanie listów i kartek do uczestników Powstania Warszawskiego.

Przedsięwzięcie to wpisuje się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta” mającej na celu uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej niepodległości.

Pedagodzy z "Dwójki" mają nadzieję, że ta wyjątkowa lekcja historii przyczyni się do budowania prawdziwie patriotycznej postawy naszych uczniów. Zgodnie ze slowami Jana Pawła II: „Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać innym wspólne dobro – Ojczyznę.”