Kategoria: Edukacja
Opublikowano: 2021-02-17 08:54:00 przez Czas2012

Wyszkolą przyszłych mundurowych

Klasa policyjna w II LO

Starosta Bocheński Adam Korta podpisał z Komendantem Powiatowym Policji insp. Jerzym Polczykiem porozumienie zapewniające patronat nad klasą o profilu policyjnym. W podpisaniu wzięła również udział Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego Edyta Mierzwińska oraz przedstawiciele klasy.

Od września 2020 roku przy współpracy z policją w II LO uruchomiony został nowy kierunek dla młodzieży, klasa mundurowa o profilu policyjnym. Dzięki dużemu zainteresowaniu udało się utworzyć dwie takie klasy, a co ciekawe większość stanowią dziewczęta.

Głównym założeniem tego przedsięwzięcia – jak wówczas podkreślano - było stworzenie takich warunków kształcenia, które w sposób najbardziej efektywny, realistyczny i profesjonalny pozwolą uczniom klas mundurowych zapoznać się ze specyfiką zawodu policjanta. Pozwolą też zdobyć niezbędną wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną związaną z pracą w tej właśnie formacji.

Uczniowie klas mundurowych, oprócz kształcenia ogólnego biorą udział w zajęciach z edukacji policyjnej prowadzonych przez asp. szt. Grzegorza Maja, czynnego zawodowo policjanta, szkoleniowca w zakresie technik samoobrony i prewencji oraz trenera judo. Zagadnienia realizowane na tych zajęciach obejmują treści zawarte w programie nauczania w zakresie funkcjonowania Policji, opracowanym przez Komendę Główną Policji w Warszawie. Najważniejsze z nich to kształtowanie postaw społecznych czy moralnych przez wartości odnajdywane w etosie służby policyjnej. Inne to zdobycie wiedzy o organizacji i funkcjonowaniu Policji jak również podnoszenie sprawności fizycznej z elementami samoobrony.

Uczniowie zdobywają wiedzę o organizacji i funkcjonowaniu Policji, podnoszą sprawność fizyczną z elementami wyszkolenia specjalnego: przygotują się do testu sprawności fizycznej i psychologicznego w ramach postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby w Policji, stosowania wybranych elementów samoobrony i technik interwencji, rozwiną umiejętność strzelania, poznają elementy policyjnego wyposażenia do służby, nauczą się udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. Oprócz szkolenia teoretycznego i praktycznego, uczniowie kształtują kompetencje społeczne i kulturę organizacyjną.

Ukończenie kształcenia w klasie mundurowej zapewnia przygotowanie teoretycznie i praktycznie do wzięcia udziału w rekrutacji do Policji. Zdanie egzaminu pozwala kształcić się na uczelniach wyższych, Wyższych Szkołach Policyjnych czy też kierunkach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym.

Staramy się aby nauka w naszych szkołach, nie tylko była na wysokim poziomie, o czym świadczy min. popularny ranking Perspektyw czy udział młodzieży w licznych olimpiadach czy konkursach. Ale również stwarzamy nowe, atrakcyjne możliwości kształcenia. Dlatego w ostatnim czasie nowe kierunki tj. klasa policyjna czy mechatronika. W tym roku również mamy nowe propozycje, na pewno powstanie klasa o profilu cyberbezpieczeństwo, a w budowlance profil o specjalności dekarz – wyjaśnia starosta Korta.

Bycie policjantem to misja, nie praca. Wymaga nie tylko konkretnych umiejętności i wiedzy, ale i charakteru - odwagi, poświęcenia, determinacji w działaniu, gotowości do służby społeczeństwu. Wierzę, że możliwości i warunki kształcenia w klasie mundurowej, jakie oferujemy i jakie stwarza to porozumienie, przyczynią się do zdobycia przez uczniów niezbędnej wiedzy, umiejętności i kompetencji, przez co pomogą spełnić marzenia o pracy w Policji lub innej formacji mundurowej – mówi Edyta Mierzwińska dyrektor II LO w Bochni.

A jakie będą mieli możliwości zatrudnienia po ukończeniu klasy mundurowej? Władze starostwa wyjaśniają, że to przede wszystkim instytucje mundurowe, prawne, penitencjarne, administracja państwowa i publiczna, inspekcje i straże, firmy ochroniarskie, detektywistyczne (po nabyciu praktyki), dozorujące i transportujące walory i środki pieniężne. Również (po uzyskaniu wykształcenia pedagogicznego lub resocjalizacyjnego) takie placówki jak schroniska dla nieletnich, domy wychowawcze itp., instytucje profesjonalne niszczenia dokumentów niejawnych.

Info: Powiat Bocheński