Kategoria: Edukacja
Opublikowano: 2019-11-06 14:09:36 przez Czas2012

ZS 1: Polskie szlaki na Litwie

W zeszłym roku Województwo Małopolskie stworzyło projekt pn. „Dziedzictwo kresów wschodnich Rzeczypospolitej”. Projekt skierowany jest do małopolskich gmin i powiatów, będącymi organami prowadzącymi szkół średnich i podstawowych. Przedmiotem wsparcia jest dofinansowanie wyjazdów na Kresy Wschodnie dla młodzieży szkolnej wraz z nauczycielami z terenu Województwa Małopolskiego.

Z takiej okazji skorzystali nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Bochni, którzy napisali projekt i otrzymali na jego realizację 11870,40 zł dofinansowania. W ramach tego projektu 45 uczniów Zespołu Szkół Nr 1 oraz 4 nauczycieli odbyło 4-dniową wycieczkę na Litwę. Grupa zwiedzała m.in. Wilno, Troki, Pożajście, Kowno, Kiejdany i Szetejnie. Uczniowie pogłębili i utrwalili swoją wiedzę o życiu i twórczości Polaków takich jak Mickiewicz czy Słowacki, szli śladami innych wielkich rodaków takich jak Moniuszko i Piłsudski. Spojrzeli na historię Polski w szerszej perspektywie, zobaczyli miejsca kultu religijnego, które są symbolem polskości na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej.