Kategoria: Felietony / opinie
Opublikowano: 2017-11-10 12:41:12 przez system

Judeopolonia - Żydzi przeciw niepodlegości Polski

Świętując kolejny raz odzyskanie przez Polaków niepodległości pamiętać trzeba, że o wolność musieliśmy się bić także z Żydami, którzy na równi z naszymi zaborcami ustawiali się w kolejce po polskie ziemie.

Niewiele brakowało by do grona naszych sąsiadów-zaborców Rosji, Prus i Austrii dołączyła jeszcze jedna grupa etniczna mianowicie Żydzi. Elity ruchów syjonistycznych rozproszone po różnych częściach świata, zastanawiały się nad tym jak doprowadzić do ponownego odrodzenia się Izraela. Początkiem XX wieku kiedy świat stanął w przededniu I Wojny Światowej, pomysły syjonistów zaczęły przybierać coraz bardziej realne kształty. Co najciekawsze i zdumiewające jednym z najbardziej realnych miejsc gdzie plany wskrzeszenia Izraela miały się ziścić były ziemie Rzeczpospolitej.

Żydzi planując odrodzenie własnego państwa postawili na ziemie polskie jako najbardziej sensowne miejsce gdzie ich państwo mogłoby zaistnieć na nowo. W tym celu rozpoczęli zacieśnianie współpracy z Niemcami w których widzieli przyszłego zwycięzcę nadchodzącej wojny. Wraz z przedstawicielami władz niemieckich pracowali nad planem Judeopolonii – państwa satelickiego Niemiec zarządzanego przez Żydów. Polacy mieli nadal być pozbawieni własnego państwa, a w nowych realiach być tylko współobywatelami. Judeopolonia miała powstać z byłych ziem Rzeczpospolitej z zaboru rosyjskiego.

Żydzi pracując nad utworzeniem Judeopolonii rozpoczęli też energiczne działania przeciwko polskim ruchom niepodległościowym. Działania antypolskie ujawniły się już bardzo mocno podczas rewolucji bolszewickiej, kiedy to w 1906 roku z szeregów Polskiej Partii Socjalistycznej wyrzucono Józefa Piłsudskiego sprzeciwiając się jakimkolwiek dążeniem niepodległościowym polskich socjalistów. Rewolucja poparta i zainicjowana głównie przez Żydów miała mieć charakter międzynarodowy, a nie niepodległościowy. Zorganizowano także szeroką nagonkę na Polaków w innych krajach świata, szczególnie w USA, gdzie szerzono kłamstwa o rzekomych pogromach dokonywanych na Żydach przez Polaków. Najbardziej dobitym przykładem była sprawa Kiszyniewa, miasta wówczas pod panowaniem carskiej Rosji, gdzie w 1903 miał miejsce jeden z największych w historii pogromów ludności żydowskiej dokonany przez tzw. czarną sotnię. Propaganda żydowska w USA przypisała ten mord Polakom. Żydzi przestrzegali też władze niemieckie przed próbami utworzenia państwa polskiego, strasząc brakiem u Polaków zdolności państwowotwórczych i możliwościami zarażenia "polską anarchią" Polaków pozostających nadal pod zaborem niemieckim i austriackim

Czym miała być Judeopolonia? Bardzo dużo temu zagadnieniu poświęcił dr Andrzej Leszek Szcześniak, w książce pt. „Judeopolonia”. Wyjaśniając ten termin pisze:

Termin "Judeopolonia" wiąże się z próbą utworzenia na ziemiach zaboru rosyjskiego w czasie I wojny światowej politycznego tworu, podporządkowanego Niemcom, w ramach zamierzonego przez nich tworzenia Mitteleuropy. Stanowić on miał państwo satelickie Niemiec, które na stałe rozczłonkowałoby i odizolowało ludność polską zaboru rosyjskiego od Polaków w powiększonym zaborze niemieckim i austriackim oraz uniemożliwiłoby definitywnie odrodzenie się niepodległej Polski. Projekt takiego państwa buforowego (Pufferstaat) zgłosił władzom niemieckim powstały we wrześniu 1914 r w Berlinie Niemiecki Komitet Wyzwolenia Żydów Rosyjskich (Deutsches Komitee zur Befreiung der Russischen Juden, zwany często Komitee zur Befreiung der Ostjuden).

Paweł Wieciech

Cały tekst można przeczytać TUTAJ