Kategoria: Felietony / opinie
Opublikowano: 2013-11-28 22:37:33 przez system

Protest przeciw próbie indoktrynacji maturzystów

Lawinę komentarzy wywołała sprawa wykorzystania w czasie próbnej matury z języka polskiego tekstów, które wyszły spod pióra Zygmunta Baumana, oficera KBW, czynnego uczestnika zwalczania konspiracji niepodległościowej po zakończeniu II wojny światowej oraz akcji sowietyzacji Polski. Na pocztę mailową „Czasu” przyszedł protest, wystosowany przez Komendą Główną Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej z Łodzi. Ponieważ sprawa ma wymiar uniwersalny, publikujemy go w całości.

„Myślałem, że wraz z odrodzeniem Polski materialnym i duchowym, Polska odradzać się zacznie, że wyzbywać się zacznie tchórzostwa i wyzwalać się zacznie od pracy agentur, że przestanie pracę dla obcych uważać za najrozumniejszą pracę dla Polski.”

Marszałek Józef Piłsudski

Protest

Komenda Główna oraz Naczelna Rada Strzelecka Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej wyrażają stanowczy protest wobec zastosowania tekstu Zygmunta Baumana w teście z języka polskiego w czasie próbnej matury w listopadzie 2013. Domagamy się pociągnięcia do odpowiedzialności osób odpowiadających za tak haniebny czyn.
Zygmunt Bauman, w latach 1945-53 oficer Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czynnie zwalczał polskie podziemie niepodległościowe, stawiające opór sowietyzacji i komunizacji Polski. Do dziś ten stalinowski oprawca w żaden sposób nie tylko nie przeprosił i nie wyraził skruchy za swoje zbrodnicze działania, ale dalej próbuje relatywizować nie tylko swoje postępowanie, ale także czyny powołanego przez Rosję Sowiecką, całego aparatu represji, opartego o NKWD i podległe mu polskie formacje kolaboranckie, jak np. UB czy Informacja Wojskowa. Proces eliminacji polskich elit niepodległościowych, w którym czynny udział po zakończeniu II Wojny Światowej brał Zygmunt Bauman, choć do dziś nie został właściwie rozliczony przez III RP, jest już na tyle ujawniony i udokumentowany, że nie pozostawia żadnej wątpliwości w kwestii jego nie tylko moralnej, ale i prawnej oceny. W tym kontekście użycie „utworu” p. Baumana jako materiału do analizy dla polskich maturzystów uważamy za wyjątkowo obraźliwe i uwłaczające dla wszystkich polskich bohaterów, którzy na przestrzeni całego wielowiekowego istnienia narodu polskiego walczyli o jego istnienie, wolność i suwerenność.

W roku 150-tej rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, w obliczu nadchodzącej w przyszłym roku 100-tnej rocznicy czynu legionowego, zdecydowanie protestujemy przeciwko stawianiu za wzór czy autorytet polskiej młodzieży zdrajców i prześladowców polskich patriotów. Osób, które nie tylko nigdy nie wyrzekły się swoich zbrodni, i za nie choćby nie przeprosiły, ale które czynnie popierają dzisiaj działania będące w swej istocie zwalczaniem polskości i patriotyzmu.

Celem każdego narodu i państwa powinno być takie kształtowanie własnej młodzieży, aby zdawała ona sobie sprawę z wartości niepodległości i suwerenności, aby była przygotowana do pracy i ewentualnego poświęcenia na jej rzecz. Stawianie młodzieży za wzór takich kreatur jak Zygmunt Bauman, może być odebrane wyłącznie jako świadome działanie na szkodę Niepodległej Rzeczypospolitej.

Polegli Żołnierze Niepodległej przewracają się w grobach!

W imieniu Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej
Komenda Główna
mł. insp. ZS Paweł Wasążnik – Komendant Główny
st. insp. ZS Marek Olczyk – Szef Sztabu
st. insp. ZS Eugeniusz Szczepański – członek KG ZSR

Członkowie Naczelnej Rady Strzeleckiej ZSR
st. kompanijny ZS Eligiusz Wirwiński
kompanijny ZS Andrzej Pocztański
st. sierż. ZS Jan Giefert
sierż. ZS Beata Olczyk
sierż. ZS Jakub Grobelski