Kategoria: Foto - wideo
Opublikowano: 2013-01-12 16:26:56 przez system

Kolędnicy misyjni - zlot w parafii św. Pawła

<html />

Kilkuset kolędników misyjnych niemal ze wszystkich parafii diecezji tarnowskiej przybyło do Bochni. Dzieci w strojach kolędniczych spotkały się w kościele św. Pawła Apostoła. Kilkugodzinny zjazd rozpoczęła Msza Święta pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża.

Bocheńska parafia św. Pawła była gospodarzem 15. edycji corocznych spotkań kolędników misyjnych z diecezji tarnowskiej. W sobotnie przedpołudnie do kościoła św. Pawła Apostoła zjechało kilkaset grup kolędniczych, które między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem uczestniczyły w misyjnym kolędowaniu w swoich parafiach. Spotkanie rozpoczęła Msza Święta, której przewodniczył pasterz diecezji tarnowskiej bp Andrzej Jeż. Spotkanie pełne śpiewów i radości wiązało się także ze spotkaniem z misjonarzami, którzy opowiadali o swojej pracy na innych kontynentach. Dzieci obejrzały film o realizacji projektów kolędniczych oraz misjach w innych krajach oraz wzięły udział w konkursie pt. „Gwiazda Betlejemska”. W ramach plebiscytu wyłoniono najładniejsze i najbardziej pomysłowe gwiazdy kolędnicze, towarzyszące dzieciom podczas ich wędrówki w parafiach. Wymagano również znajomości prezentowanych w czasie kolędy tekstów recytowanych, jak i śpiewanych.

Hasłem podsumowywanej edycji kolędy misyjnej są słowa: „E kangbi mabe ti e”, co w języku sango w Republice Środkowoafry-kańskiej oznacza: „Dzielmy się wiarą”. Ofiary zebrane przez małych kolędników zostaną przekazane na sfinansowanie kilku nowych lub kontynuowanie dotychczasowych projektów, prowadzonych przez polskich księży, siostry i świeckich na rzecz dzieci z Republiki Konga, Republiki Środkowoafrykańskiej, Kamerunu, Brazylii i Wietnamu.

Głównym celem tej świątecznej akcji jest zaangażowanie się dzieci z diecezji tarnowskiej w pomoc ich koleżankom i kolegom z biedniejszych krajów. – To dzieło nie powinno kojarzyć się ze zbieraniem pieniędzy. Chcemy, by dzieci poczuły przynależność do Kościoła i pragnęły bezinteresownie pomagać swoim rówieśnikom, którzy nie mają takich warunków do nauki i leczenia się, jak dzieci w Polsce” – zauważa ks. Krzysztof Czermak, wikariusz biskupi ds. misji.

W samej tylko parafii św. Pawła Apostoła kolędnicy misyjni odwiedzili ponad 1500 rodzin. W dwa popołudnia – 27 i 28 grudnia ub.r. – domy i mieszkania parafian odwiedziło 27 grup kolędniczych, liczących 210 dzieci. W tutejszej parafii ta inicjatywa stała się tym bardziej cenna, gdyż od września ub.r. jej rodak ks. Michał Rachwalski rozpoczął pracę misyjną w Republice Środkowoafrykańskiej.