Kategoria: Gminy powiatu
Opublikowano: 2023-07-23 23:37:58 przez KacperGlod

1,5 mln na modernizację drogi gminnej w Buczynie

W Buczynie przebudowana zostanie droga gminna na długości prawie 800 metrów. Gmina Bochnia szacuje, że inwestycja pochłonie półtora miliona złotych.

Gmina Bochnia w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymała dofinansowanie do realizacji zadania pod nazwą: „Remont drogi gminnej 580802K w km od 0+632,00 do km 1+404,00 w miejscowości Nieszkowice Małe i Buczyna, Gmina Bochnia”.

W ramach inwestycji na długości 772 mb planowany jest następujący zakres prac:
- wymiana istniejącej podbudowy,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej,
- umocnienie poboczy,
- wykonanie oznakowania poziomego,
- konserwacja rowu przydrożnego.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem wartość kosztów kwalifikowalnych - 1 457 509,41 zł, całkowity koszt realizacji zadania: 1 500 485,61 zł.

  • Ogromnie się cieszę, że Gmina Bochnia znalazła się wśród beneficjetów rządowych środków i że pozyskane dofinansownie pokrywa aż 80 % wartości inwestycji. Dziękuję Łukasz Kmita - Wojewoda Małopolski, Wiesław Krajewski Poseł na Sejm RP, Mariusz Zając radny powiatowy za przychylność i wsparcie, dzięki Wam zrealizujemy tak ważną inwestycję z niewielkim zaangażowaniem własnych środków budżetowych - powiedział Marek Bzdek, Wójt Gminy Bochnia.

/media/user/images/upload/Lipiec/Lipiec 2023/droga.jpg