Kategoria: Gminy powiatu
Opublikowano: 2021-06-09 07:48:30 przez Czas2012

4,6 mln na budowę kanalizacji w Zatoce

Rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zatoka. Wczoraj została podpisana umowa z wykonawcą prac wyłonionym w drodze przetargu. Już niebawem firmie Artur Kasprzyk FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA „MONTER” z Bochni zostanie przekazany płac budowy - informuje Urząd Gminy Bochnia.

Wartość robót wynikających z umowy to prawie 4,6 mln zł.

Zakres prac obejmuje:
- budowę kanałów grawitacyjnych o długości 7 349,00 m,
- budowę kanałów ciśnieniowych o długości 2 355,00 m,
- budowę pompowni sieciowych – 5 szt.,
- odtworzenie nawierzchni dróg asfaltowych i gruntowych
Zadanie zostanie zrealizowanie do maja 2022r.

Podczas podpisania umowy wójt dziękował Panu Piotrowi Sak Posłowi na Sejm RP za pomoc i zaangażowanie w pozyskaniu środków zewnętrznych na wyżej wymienioną inwestycje.

Gmina Bochnia realizuje również inwestycję budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i instalacjami zewnętrznymi, z pompowniami i zasilaniem energetycznym w Majkowicach oraz częściowo w msc. Bogucice i Ostrów Szlachecki. Wartość tego zadania to 5,1 mln zł.