Kategoria: Gminy powiatu
Opublikowano: 2022-05-11 15:17:53 przez KacperGlod

8 milionów złotych pochłonęła modernizacja drogi w Majkowicach i Bogucicach

Prawie 8 milionów złotych wyniosła modernizacja drogi powiatowej w Majkowicach i Bogucicach. Inwestycję, którą udało się zrealizować w ubiegłym roku, wizytował Zarząd Powiatu wraz z Przewodniczącą Rady.

W ramach zrealizowanej inwestycji powstała nowa nawierzchnia drogowa wraz z podbudową i wzmocnieniem na długości 1,5 kilometra. Na całej długości powstał ciąg pieszo – rowerowy wraz z kanalizacją deszczową, nowe zatoki autobusowe, przejścia dla pieszych w tym jedno z doświetleniem i sygnalizacją ostrzegawczą. Przebudowano zjazdy, wyprofilowano nowy rów, do którego odprowadzane będą wody opadowe. Dla realizacji zadania konieczna była przebudowa linii elektrycznej niskiego i średniego napięcia, sieci teletechnicznej, wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej.

Można powiedzieć, że to pierwszy etap modernizacji drogi powiatowej w tej części powiatu. Chcemy również zmodernizować odcinek od autostrady. Wszyscy, którzy uczęszczają tą drogą wiedzą w jakim stanie jest ta droga powiatowa, dlatego złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu, czekamy na odpowiedź, liczę na to że będzie pozytywna. Jesteśmy na końcowym etapie realizacji dokumentacji projektowej, która jest niezbędna do przystąpienia, więc jeśli tylko otrzymamy środki, rozpoczniemy prace - mówi Adam Korta, starosta bocheński.

Oprócz wspomnianego wyremontowanego odcinka Zarząd wraz z Przewodniczącą odwiedzili również Słomkę, gdzie znajduje się kolejny odcinek drogi powiatowej, który wymaga modernizacji.

Info: Powiat Bocheński