Kategoria: Gminy powiatu
Opublikowano: 2021-11-24 14:33:24 przez KacperGlod

Ćwiczenia Taktyczno-Bojowe w Jodłówce i Dąbrówce

Na terenie Jodłówki i Dąbrówki w gminie Rzezawa odbyły się powiatowe ćwiczenia taktyczno-bojowe pod kryptonimem „GAZ 2021”, których organizatorem była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bochni.

Główny scenariusz ćwiczeń zakładał pożar stacji gazowej wysokiego ciśnienia na gazociągu przesyłowym, który jednocześnie stwarzał potencjalne zagrożenie pożarowe dla pobliskiego kompleksu leśnego. Dodatkowo manewry te rozszerzono o drugie – równoległe zdarzenie związane z pożarem kotłowni w nieodległym budynku Leśnictwa Jodłówka.

Ćwiczenia składały się z części teoretycznej oraz praktycznej. Część teoretyczna odbyła się w budynku OSP Rzezawa, podczas których m.in. przedstawiciel operatora gazociągów Gaz System S.A przeprowadził prelekcję w zakresie eksploatacji gazociągów, stosowanych zabezpieczeń, możliwych zagrożeń, ich skali i skutków oraz sposobów likwidacji wycieków gazu.

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni omówili z kolei założenia do ćwiczeń i zasady BHP podczas działań ratowniczo-gaśniczych, po czym odbyła się część praktyczna.

Łącznie w ćwiczeniach praktycznych brało udział 30 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu bocheńskiego, Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z Wieliczki oraz z Brzeska a także Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Ponadto w manewrach udział wzięli funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Bochni, przedstawiciele Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Nadleśnictwa Brzesko i Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Rzezawie.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie i doskonalenie: * założeń Powiatowego Planu Ratowniczego, * procedur dysponowania sił i środków, * taktyczno-technicznych możliwości zastępów straży pożarnych, * systemów łączności współdziałania i dowodzenia, * pracy sztabu Kierującego Działaniem Ratowniczym, * zaplecza logistycznego.

Ćwiczenia „GAZ 2021” przebiegały pod nadzorem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bochni mł. bryg. Roberta Cieśli oraz przedstawicieli Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

fot. Powiatowa Państwowa Straż Pożarna