Kategoria: Gminy powiatu
Opublikowano: 2021-03-23 13:32:25 przez Czas2012

Drwinia: mieszkańcy zaniepokojeni losem bibliotek

Ponad 70 mieszkańców Drwini złożyło swój podpis pod listem skierowanym do wójta tej miejscowość Jana Pająka dotyczącym ograniczenia czasu pracy tamtejszej biblioteki. Radny Rady Powiatu Bocheńskiego Piotr Bartyzel wystosował pismo w którym podkreśla, że ograniczanie dostępu do zasobów bibliotecznych w czasach pandemii wiąże się z pozbawieniem wielu osób, w tym dzieci i młodzieży, jedynej formy rozrywki i możliwości rozwoju człowieka. Dotyczy to zwłaszcza osób starszych, którym w tych trudnych czasach znacznie ograniczono mobilność.

Radny wraz popierającymi apel do wójta mieszkańcami Drwini za niepokojący odebrali fakt, że co roku zmniejsza się liczba godzin etatowych dla pracowników biblioteki w Drwini, której podlegają dwie inne placówki tj. biblioteka w Mikluszowicach i Grobli. Liczba godzin dla zatrudnionych tam osób zmniejsza się co roku. Redukcje godzin zatrudnienia skutkują tym, że np. w bibliotece w Mikluszowicach osoba pracująca pozostała na ¼ etatu, a liczba godzin otwarcia biblioteki zredukowana została do 10 tygodniowo czyli do dwóch godzin dziennie. Przy czym jak się dowiedzieliśmy łączna liczba wypożyczeń za poprzedni 2020 roku wyniosła tu 5761 czyli średnio 480 miesięcznie. Pod apelem zebrano do tej pory ponad 70 podpisów mieszkańców Mikluszowic, Gawłówka, Dziewina i Wyrzyc.

Do obaw mieszkańców, które przerodziły się także w pogłoski, że biblioteki mają być likwidowane, odniósł się wójt Drwini Jan Pająk. Pismo informujące mieszkańców ukazało się na stronie gminy (http://www.drwinia.pl/aktualnosci) Zapewnił on, że informacje o likwidacji bibliotek nie mają pokrycia w prawdzie, a ograniczenie czasu pracy związane jest z zaistniałą sytuacją pandemiczną.

Oba pisma przedstawiamy poniżej. Podpisy mieszkańców do wiadomości redakcji.

List Radnego Piotra Bartyzela:

Sz.P. Jan Pająk Wójt Gminy Drwinia

Szanowny Panie Wójcie,
w imieniu własnym i społeczności lokalnej pragnę wyrazić swoje zaniepokojenie związane z ograniczeniem czasu pracy Biblioteki Publicznej im. prof. Jana Ptaśnika w Mikluszowicach.

Biblioteka od ponad stu lat pełniła i pełni bardzo ważną funkcję w lokalnym środowisku będąc ośrodkiem kultury, w którym miały miejsca nie tylko spotkania z książką, ale również z historią i tradycją. Od ponad wieku jest miejscem spotkań dzieci, ludzi młodych i starszych ze sobą oraz z osobami pełniącymi ważną rolę w świecie kultury i nauki. To miejsce integracji międzyludzkiej i międzypokoleniowej. Biblioteka w Mikluszowicach nigdy nie ograniczała się wyłącznie do wypożyczania książek, a jej kolejni pracownicy starali się stosować różne formy i metody pracy mające na celu promocję czytelnictwa, historii, teatru, kina i różnych wydarzeń w ramach szeroko rozumianej kultury. Była miejscem promocji osiągnięć dzieci, młodzieży i starszych - ich talentów, uzdolnień, zainteresowań. Każde spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem.

Z przykrością przyjąłem do wiadomości fakt ograniczenia czasu pracy Biblioteki w czasach pandemii, w których niejednokrotnie obcowanie z książką jest jedyną formą rozrywki i rozwoju człowieka - zwłaszcza osób starszych, którym w tych trudnych czasach znacznie ograniczono mobilność i normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Cierpi również na tym rozwój dzieci i młodzieży zmuszonej do uczenia się w trybie zdalnym, w którym komputer zdominował większą część dnia, a książka stanowiła przeciwwagę prowadzącą do rozwoju wyobraźni oraz poszerzania wiedzy i horyzontów młodego człowieka.

Wierzę, że po dokonaniu przez Pana analizy strat, jakie przynosi ograniczenie czasu pracy Biblioteki w Mikluszowicach oraz mając na uwadze, że leży Panu na sercu rozwój intelektualny i kulturowy społeczności lokalnej, przywróci Pan poprzedni czas jej funkcjonowania.
Z poważaniem

Piotr Bartyzel
Radny Rady Powiatu Bocheńskiego

Oświadczenie Gminy Drwinia:

W związku z pojawiającymi się informacjami o zamiarze likwidacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Drwini i jej filii w Mikluszowicach oraz w Grobli i zbieraniem w tej sprawie podpisów mieszkańców, Urząd Gminy w Drwini informuje, że są to informacje nieprawdziwe, celowo wprowadzające w błąd mieszkańców Gminy. Władze Gminy Drwinia nigdy nie miały i nie mają zamiaru likwidacji tych placówek.
Ze względu na panującą epidemią i wprowadzeniem przez rząd środków ostrożnościowych, wiążących się ograniczeniem działalności w wielu dziedzinach życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego, ograniczona została również działalność instytucji kultury, którymi są biblioteki. W związku z tym zmniejszono częściowo wymiar etatów pracowników tych instytucji na terenie Gminy Drwinia
.

Wójt Gminy
( - ) mgr Jan Pająk