Kategoria: Gminy powiatu
Opublikowano: 2021-06-01 19:03:07 przez Czas2012

Gmina Bochnia: Izydor Wróbel usunięty z komisji rewizyjnej

Oświadczenie Radnych Rady Gminy Bochnia z dnia 1.06.2021

Jako Radni Rady Gminy Bochnia czujemy się w obowiązku odpowiedzieć na nieustające obelżywe zaczepki trójki radnych, których aroganckiego zachowania nie będziemy już tolerować czego wyraz daliśmy na lutowej sesji Rady Gminy usuwając Izydora Wróbla z komisji rewizyjnej. Od dwóch ponad lat przyglądamy się zachowaniu trzech radnych tj. Stanisława Cefala, Witolda Kowalskiego i Izydora Wróbla i jesteśmy zażenowani epatowaniem brakiem kultury, sposobem bycia i poziomem wypowiedzi tych trzech osób.

Od początku kadencji są negatywnie nastawieni, zarówno do urzędującego wójta, jak i do pozostałych członków rady gminy, nie wnosząc nic wartościowego ze swojej strony. Nie potrafią merytorycznie dyskutować czy wskazywać potencjalnych rozwiązań problematycznych kwestii. Bezpodstawnie krytykują fakt i sposób realizacji kluczowych gminnych inwestycji. Należy podkreślić, że ci „brylujący" w mediach radni nie zabierają głosu na komisjach, gdzie szczegółowo są omawiane i analizowane poszczególne uchwały podejmowane przez Radę. Aktywność tych radnych eksploduje jedynie podczas sesji, gdyż wtedy wykazują szczególną potrzebę zaistnienia z uwagi na fakt jej transmisji, co pokazuje, że tym trzem osobom nie zależy na dobru mieszkańców których reprezentują, a jedynie na krzykliwym promowaniu swoich wyborczych sloganów które nijak się mają do rzeczywistości.

O poziomie pracy wyżej wskazanych radnych niech świadczy fakt, iż kilkukrotnie miały miejsce sytuacje kiedy pojawiali się na sesji bądź komisji jedynie po to aby złożyć swój podpis na liście obecności i zaraz potem opuścić salę obrad zachowując jednocześnie prawo do diety.

Przeważająca aktywność tych radnych to pisanie różnorakich skarg na działalność wójta, czy zaskarżanie uchwał podejmowanych przez radę, które kończą się przyznaniem racji po stronie wójta lub utrzymaniem w mocy zaskarżonej przez nich uchwały przez (nawet!) Naczelny Sąd Administracyjny. Tylko jak taka działalność może posłużyć mieszkańcom których reprezentują??? Kontestując naszą działalność jednocześnie oczekują że wyrazimy zgodę na realizację ich obietnic wyborczych w miejscowościach które oni reprezentują. Oczywiście jako Rada, w odróżnieniu od tych trzech osób które z zasady negują zaproponowane przez wójta gminy inwestycje, dbamy o zrównoważony rozwój całej gminy Bochnia, ale mamy też świadomość, iż każdy z nas został wybrany przez mieszkańców swojego okręgu z uwagi na program wyborczy jaki zaprezentowaliśmy w kampanii i każdy z nas o tym pamięta i dążenie do zaspokojenia potrzeb naszych mieszkańców to podstawa i nasz priorytet.

Należy podkreślić, iż jako radni Gminy Bochnia, korzystamy z naszych prerogatyw aby godnie reprezentować nasze miejscowości i jak najlepiej realizować nałożone na nas obowiązki. Wydaje się, że ci radni wykrzykujący tyle różnych oskarżeń w naszą stronę zapominają o najważniejszym polskim powiedzeniu a mianowicie że „zgoda buduje a niezgoda rujnuje" a „razem" zawsze można więcej osiągnąć.

Wielu z nas pełniło funkcję radnych w poprzedniej kadencji, kiedy w składzie rady gminy byli radni aż z pięciu komitetów wyborczych, a co najciekawsze, radnym był wówczas również Witold Kowalski, i całe cztery lata udało nam się w zgodzie pracować na rzecz naszych mieszkańców i zrealizować inwestycje za kilkadziesiąt milionów złotych.

Oświadczenie podpisało 12 osób. Zobacz wersja PDF