Kategoria: Gminy powiatu
Opublikowano: 2021-05-21 11:02:22 przez Czas2012

Gmina Bochnia: ponad 0,5 mln zł na gminne drogi

Już niedługo w miejscowościach takich jak Buczyna, Gawłów czy Stanisławice poprawi się jakość dróg dojazdowych do pół. Gmina Bochnia otrzymała na ten cel dofinansowanie.

Urząd Gminy Bochnia otrzymał dofinansowanie w wysokości 250 000,00 zł z budżetu Województwa Małopolskiego na zadanie „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Buczyna, Gawłów oraz Stanisławice”. Szacowana wartość zadania 501 280 zł. Celem tych prac będzie poprawa warunków dojazdu do kompleksów pól uprawnych.

Co zostanie zrobione?

Przebudowa drogi w miejscowości Buczyna dz.nr 64/1 na długości 240 mb
- roboty ziemne – korytowanie istniejącej podbudowy
- wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego
- wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej dł. 220 mb
- utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym/plantowanie terenu poza poboczem
- konserwacja rowu przydrożnego
- remont uszkodzonego przepustu

2. Przebudowa drogi w miejscowości Gawłów dz.nr 242 na długości 220 mb
- roboty ziemne – korytowanie istniejącej podbudowy
- wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego
- wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej dł. 160 mb
- utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym/plantowanie terenu poza poboczem
- konserwacja rowu przydrożnego
- umocnienie skarpy rowu ażurami betonowymi

4. Przebudowa drogi w miejscowości Stanisławice dz. nr 433 na długości 395 mb
- Roboty ziemne – korytowanie istniejącej podbudowy
- wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego
- wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej dł. 160 mb
- utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym/plantowanie terenu poza poboczem
- konserwacja rowu przydrożnego

Gmina przekazała także podziękowania radnemu sejmiku Województwa Małopolskiego Panu Piotrowi Dziurdzia za wsparcie wniosku.