Kategoria: Gminy powiatu
Opublikowano: 2021-09-14 20:04:56 przez eb

Gmina Bochnia: strażacy wybrali nowy Zarząd OSP

W sobotę 11 września odbył się w Moszczenicy Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP. Wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich siedemnastu OSP w Gminie Bochnia.

Zjazd udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Gminnego ZOSP RP, a także wybrano nowe władze w składzie:

Prezes Zarządu Gminnego – Stanisław Cagiel
Wiceprezes Zarządu Gminnego – Marek Bzdek
Wiceprezes Zarządu Gminnego – Ewelina Makowska
Komendant Gminny OSP – Tadeusz Janiczek
Sekretarz – Zbigniew Knapik
Skarbnik – Wiesław Michniak
Członek Prezydium Zarządu – Tomasz Całka
Członek Zarządu – Piotr Gajek
Członek Zarządu – Władysław Bielak
Członek Zarządu – Ryszard Łaptaś
Członek Zarządu – Filip Godek
Członek Zarządu – Marek Ćwik
Członek Zarządu – Zbigniew Bachmiński
Członek Zarządu – Piotr Piotrowski
Członek Zarządu – Grzegorz Jarosz
Członek Zarządu – Jarosław Kasprzyk
Członek Zarządu – Marcin Wójcik

Komisja Rewizyjna: Marcin Synowiec (przewodniczący), Sławomir Szewczyk (wiceprzewodniczący), Franciszek Trzaska (sekretarz)

Przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP do Zarządu Powiatowego ZOSP RP: Marek Bzdek, Stanisław Cagiel, Tomasz Całka, Piotr Gajek, Ewelina Makowska.

Delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP: Zbigniew Bachmiński, Władysław Bielak, Marek Ćwik, Jarosław Kasprzyk , Wiesław Michniak, Piotr Piotrowski,Marcin. Synowiec