Kategoria: Gminy powiatu
Opublikowano: 2022-01-24 12:22:31 przez Czas2012

Gmina Bochnia: Wójt podpisał umowę o dofinansowanie termomodernizacji budynków szkół

Gmina Bochnia przystąpiła do realizacji projektu "Termomodernizacja budynków szkół w Gminie Bochnia". Realizacja tego dużego projektu pochłonie w sumie 17,6 mln zł, z czego 11,6 mln zł stanowić będzie dotacja z funduszy norweskich.

Umowę o dofinansowanie w/w projektu z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodniej w Warszawie (operatorem funduszy norweskich) w imieniu Gminy Bochnia podpisał wójt Marek Bzdek.

Podczas podpisania umowy obecny był również Pan Norbert Kaczmarczyk - Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Pan Piotr Sak - Poseł na Sejm RP.

W ramach zawartej umowy o dofinansowanie w każdym z budynków przewidziano wykonanie następujących prac: docieplenie budynku, modernizacja kotłowni, montaż pompy ciepła, a także zastosowanie rozwiązań zmniejszających zużycie energii elektrycznej w postać montażu instalacji fotowoltaicznych.

Inwestycje zostaną przeprowadzone w 11 gminnych szkołach : Baczkowie, Bogucicach, Brzeźnicy, Damienicach, Dąbrowicy, Łapczycy, Nieszkowicach Małych, Pogwizdowie, Proszówkach, Siedlcu i Stanisławicach.

„Głównym celem projektu jest poprawa komfortu cieplnego budynków użyteczności publicznej (szkół), przy jednoczesnej poprawie jakości powietrza na skutek ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, zwłaszcza poprzez redukcję CO2, a także wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Realizacja przedmiotowego projektu jest kontynuacją naszych działań zmierzających do uporządkowania gospodarki energetycznej w obiektach użyteczności publicznej” – podkreśla Marek Bzdek, Wójt Gminy Bochnia

Celami szczegółowymi projektu są:

 • tworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej oraz poprawa estetyki zabudowy na terenie Gminy;

 • zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem budynków użyteczności publicznej, poprzez wykonanie odpowiedniej termoizolacji
  budynków, spełniającej wymagania izolacyjności cieplnej określonej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków
  technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż pomp ciepła;

 • zapewnienie odpowiedniego komfortu cieplnego w każdym budynku;

 • ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez redukcję zużycia energii na skutek odpowiedniej termoizolacji budynków oraz modernizacji systemu grzewczego w celu zwiększenia jego sprawności, zmniejszające wydobywanie się ciepła na zewnątrz oraz zmniejszenie ilości materiału opałowego przeznaczonego na ogrzewanie obiektów;

 • ograniczenie wydatkowania środków finansowych na niwelowanie skutków złej izolacji pomieszczeń poszczególnych budynków;

 • podniesienie standardów świadczenia usług publicznych na terenie Gminy;

 • promowanie wśród mieszkańców Gminy prowadzenia działań termomodernizacyjnych.