Kategoria: Gminy powiatu
Opublikowano: 2021-06-16 21:59:52 przez Czas2012

Gmina Rzezawa - absolutrium jednogłośnie

Rada Gminy Rzezawa podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Mariuszowi Palejowi wotum zaufania oaz absolutorium za realizację budżetu za 2020 rok.

Wynik głosowania absolutoryjnego nie był zaskoczeniem. Wykonanie budżetu Gminy Rzezawa za 2020 rok pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa, a także Komisja Rewizyjna. Zeszłoroczny budżet Gminy Rzezawa został bowiem zrealizowany w bardzo dużym procencie zakładanego planu. Dochody wykonano w 97,34 procentach, co stanowi kwotę 65 580 539,11 zł. Wydatki zrealizowano natomiast na kwotę 66 654 672,57 zł, czyli w 94,86 procentach przyjętego planu.

2020 rok w rzezawskiej gminie był bardzo pracowity. Przyczyniło się to do realizacji wielu inwestycji. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć kompleksową rozbudowę oczyszczalni ścieków w Borku, budowę nowoczesnego przedszkola integracyjnego w Dąbrówce, odnowę centrum wsi Rzezawa, czy modernizację budynku Urzędu Gminy w Rzezawie.

Wśród ważnych inwestycji wykonanych w ubiegłym roku na terenie gminy Rzezawa na pewno trzeba zaliczyć także liczne zadania drogowe, w tym budowę chodnika przy drodze powiatowej na ulicy Pacynkowej w Rzezawie. Przeprowadzono także modernizację boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Łazach, które posiada teraz nawierzchnię poliuretanową, wybudowano kort tenisowy w Rzezawie, czy wykonano renowację zabytkowego cmentarza z okresu I wojny światowej w Krzeczowie.

/media/user/images/upload/Czerwiec/Czerwiec 2021/IMG_9154.JPG

W ubiegłym roku Gmina Rzezawa kontynuowała również rozbudowę ulicy Zielonej w Rzezawie w kierunku Jodłówki, budowę długo wyczekiwanej sali gimnastycznej w Krzeczowie, dalszą rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w kilku miejscowościach, czy przebudowę Potoku Jodłowskiego. Rozpoczęto także budowę kompleksu boisk sportowych w Krzeczowie (I etap).

W sumie na zadania inwestycyjne w ubiegłym roku Gmina Rzezawa, pomimo trudnego czasu spowodowanego pandemią koronawirusa, przeznaczyła 10 820 691,68 zł.

W 2020 roku Gmina Rzezawa bardzo dobrze poradziła sobie także z realizacją funduszu sołeckiego, na który przeznaczono w sumie ponad 366 tys. zł. Pieniądze te zostały przeznaczone do wykonania najpilniejszych zadań inwestycyjnych w każdej miejscowości gminy, a więc w Borku, Bratucicach, Buczkowie, Dąbrówce, Dębinie, Jodłówce, Krzeczowie, Łazach, Okulicach, Ostrowie Królewskim i Rzezawie.

Podczas sesji absolutoryjnej, która odbyła się 11 czerwca br. w sali narad budynku komunalnego w Rzezawie, Wójt Mariusz Palej podziękował wszystkim osobom, które wspierały realizację budżetu za 2020 rok. Szczególne słowa uznania powędrowały do Radnych Gminy Rzezawa, Sołtysów, a także Dyrektorów, Kierowników i Pracowników Urzędu Gminy oraz jego jednostek organizacyjnych.

Info: gmina Rzezawa