Kategoria: Gminy powiatu
Opublikowano: 2024-06-09 20:02:12 przez eb

Gmina Rzezawa ma zajęte konto przez komornika

Nie lada kłopot ma nowy wójt Rzezawy, Zbigniew Biernat. Oto objął gminę, której komornik zajął konto.

Stało się tak wskutek sporu pomiędzy poprzednim wójtem Mariuszem Palejem a wykonawcą robót budowlanych przy szkole w Dąbrówce. Wykonawca miał niemal od początku zastrzeżenia do projektu przebudowy. Próby porozumienia spełzły na niczym. W końcu, w 2020 roku wykonawca porzucił plac budowy.
Przedsiębiorca zażądał zapłaty za dotychczasową prace, a później wniósł sprawę do sądu. Ten przychylił się do zdania pozywającego gminę. W kwietniu tego roku, tuż przed wyborami samorządowymi opublikował to na facebooku jeden z kandydatów na stanowisko wójta Rzezawy, Artur Słonina. Na swoim profilu zamieścił zawiadomienie komornika o wszczęciu wobec Rzezawy postępowania zabezpieczającego, wydanego 29 marca 2024. Należność główna w tym zawiadomieniu to niemal 979 tys. zł. Od tego są również odsetki w kwocie 340 tys oraz koszty sądowe – prawie 85 tys. zł. Łącznie to niemal 1, 4 mln zł.

Sam Mariusz Palej nie czuje się winny. W liście otwartym do mieszkańców gminy mówił o tym, że trzeba było działać szybko aby nie stracić dofinansowania dla inwestycji. Dlatego wybrano nowego wykonawce, który dokończył budowę. A dofinansowanie zostało uratowane. Zapowiedział też apelację do wyroku sądu. Dodał, że najpewniej nieprzypadkowo cała sprawa zastała nagłośniona tuż przed wyborami.

W istocie, Mariusz Palej przegrał wybory na wójta Rzezawy, a sprawa zajęcia komorniczego konta gminy zapewne przypieczętowała wybory mieszkańców.

A jak rzecz cała ma się dziś? Zadaliśmy nowemu wójtowi kilka pytań.

Czas Bocheński: - Czy gmina odwołała się od decyzji sądu, tak jak zapowiedział Mariusz Palej?
Zbigniew Biernat: - Oczywiście. Gmina wniosła apelację od wyroku I – instancyjnego, niemniej uwaga jest taka, że Gmina wniosła o zwolnienie jej od wniesienia opłaty od apelacji i na obecnym etapie jest rozpoznawany wniosek Gminy o zwolnienie jej z tej opłaty.
CzB: - Jakie są perspektywy zmiany decyzji sądu?
ZB: - Co do perspektyw zmiany orzeczenia to nie mam nawet tytułu, żeby w tym zakresie czynić jakieś założenia, to już w całości pozostaje w gestii składu, który będzie rozpoznawał apelację.
CzB: - Jak zajęcie konta gminnego wpływa na Pana pracę jako nowego wójta?
ZB: - Oczywiście fakt zajęcia tak znacznej sumy jak 1,4 mln złotych, która w istotnej części nie była planowana w budżecie mocno wpływa na możliwości gminy co do realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych, stąd konieczność daleko idących działań oszczędnościowych, które zostały wdrożone w Gminie

Info: facebook, Gmina Rzezawa
foto: Gmina Rzezawa