Kategoria: Gminy powiatu
Opublikowano: 2023-06-22 19:41:35 przez eb

Łapanów: pielgrzymka ku pamięci kapelanów katyńskich

Było ich 33 – kapelanów katyńskich z całej Polski, którzy podzielili los swoich żołnierzy. Zginęli od strzału w tył głowy. Od 9 do 11 czerwca trwała pielgrzymka upamiętniająca tych duchownych.

Pielgrzymkę zorganizowało Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów Katyńskich przy współudziale Konfraterni Świętego Apostoła Jakuba Starszego. Pielgrzymka rozpoczęła się 9 czerwca 2023 r. przy katedrze polowej w Warszawie. Uczestnicy modlili się też w kościele garnizonowym w Radomiu, w kościele garnizonowym w Katowicach, w sanktuarium św. Józefa w Krakowie-Podgórzu, w klasztorze oo. franciszkanów w Wieliczce oraz w kościele parafialnym w Łapanowie. Ponadto przeszli odcinek Beskidzkiej Drogi Jakubowej od Limanowej do Rozdziela.

Pielgrzymka zakończyła się w Kalwarii Pacławskiej udziałem we Mszy św. z poświęceniem tablic kapelanów katyńskich przeznaczonych do dwóch kościołów w Stanach Zjednoczonych oraz oddaniem hołdu pomordowanym duchownym wojskowym w Alei Pamięci Dębów Kapelanów Katyńskich.

Z naszym terenem związanych jest dwóch kapłanów zamordowanych w Katyniu: brat kpt. Ignacy Drabczyński OFM z Wieliczki oraz ks. ppłk. Jan Leon Ziółkowski z Łapanowa.

Na zakończenie uroczystości ks. płk SG Zbigniew Kępa medalami nadanymi przez Biskupa Polowego udekorował następujące osoby i instytucje: ks. Tadeusza Jarzębaka, Bogusławę i Jerzego Dudków oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie. Na ręce syna ks. Kępa wręczył medal dla pani Marii Ziółkowskiej z domu Serafin. Wszystkie te osoby zostały uhonorowane za kultywowanie pamięci o ks. Janie Ziółkowskim.

Na zdjęciach poniżej: kapelan Ignacy Drabczyński i kapelan Jan Leon Ziółkowski

info i zdjęcie tytułowe: Gmina Łapanów