Kategoria: Gminy powiatu
Opublikowano: 2021-08-07 11:57:26 przez Czas2012

Lipnica Murowana – 11 km kanalizacji i 8 nowych przepompowni

Dobiegły końca prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lipnica Dolna i Lipnica Górna. Jak informuje tamtejszy Urząd Gminy, oprócz budowy sieci i nowych przepompowni zmodernizowane zostały także istniejące przepompownie w Lipnicy Murowanej i Lipnicy Dolnej.

W ramach projektu wykonano prawie 11 km kanalizacji sanitarnej, 8 nowych przepompowni oraz zmodernizowano 7 pompowni na istniejącej sieci. Zadanie pod nazwą „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Lipnica Murowana obejmująca miejscowości Lipnica Dolna i Lipnica Górna" wykonało konsorcjum firm, Hydroterm Sp. z o.o. z Michałówka oraz INVEST-LINE Sp. z o.o. z Żurawicy. W pracach komisji obierającej prace brali udział pracownicy przedstawiciele wykonawców, inspektor nadzoru, pracownicy Urzędu Gminy, radni z Lipnicy Dolnej i Lipnicy Górnej oraz sołtysi z tych miejscowości.

Cieszę się, że ta złożona inwestycja realizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj została ukończona. Dwuletni projekt, realizowany w trudnym terenie przy zmiennych warunkach pogodowych, umożliwi przyłączenie kolejnych gospodarstw do sieci kanalizacyjnej i będzie miał duże oddziaływanie na ochronę środowiska w naszej gminie. To największe zadanie inwestycyjne z zakresu kanalizacji jakie realizowane było przez gminę. Łącznie w ostatnich czterech latach na zadania związane z budową sieci i rozbudową oczyszczalni ścieków wydaliśmy ponad 10 milionów złotych, przy wydatnym wsparciu środkami zewnętrznymi. Dziękuję pracownikom Urzędu Gminy za przygotowanie wniosków umożliwiających uzyskanie dofinansowań oraz prowadzenie projektu przez cały okres inwestycyjny. Obecnie oczekujemy na uruchomienie pompowni przez spółkę TAURON, dzięki temu będzie możliwość realizacji ostatniego etapu, leżącego po stronie mieszkańców czyli przyłączenia do sieci. W tym miejscu dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy współpracowali z nami, z projektantami i wykonawcami podczas procesu inwestycyjnego, za otwartość, a szczególnie za cierpliwość, doskonale wiemy jak uciążliwe i ingerujące w posesje są inwestycje liniowe. Dziękuję bardzo.” - Tomasz Gromala Wójt Gminy

Inwestycja zakończyła się już odbiorem i podpisaniem protokołu końcowego. Jej koszt to koszt 6 510 726,40 mln zł.

/media/user/images/upload/Sierpien/Sierpien 2021/LL.jpg

Info: UG Lipnica Murowana