Kategoria: Gminy powiatu
Opublikowano: 2024-04-20 19:30:01 przez eb

Lipnica: ostatnia sesja ustępującego samorządu

Uroczysta Sesja Rady Gminy Lipnica Murowana zakończyła ponad pięcioletnią kadencję lipnickiego samorządu. 50 posiedzeń sesji, setki decyzji, tysiące rozmów, ponad pół tysiąca podjętych uchwał. Wyzwania związane z pandemią koronawirusa, wybuchem wojny na Ukrainie czy realizacja rekordowych inwestycji – to tylko najważniejsze problemy, z którymi musiał zmierzyć się samorząd.

Pracę w Radzie Gminy i Radzie Powiatu zakończyło jedenastu Radnych i to do nich, Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy skierowali szczególne słowa wdzięczności.

Statuetki króla Władysława Łokietka – pierwszego organizatora społeczności lipnickiej oraz podziękowania za merytoryczne i wzorowe pełnienie funkcji Radnego, za nieoceniony wkład w pielęgnowanie i propagowanie tradycji lokalnej oraz za wszelkie działania, budujące postawy obywatelskie i poczucie wspólnoty gminnej otrzymali:

Pan Damian Gaża Radny i Przewodniczący Rady Gminy Lipnica Murowana
w kadencji 2018-2024
Pan Adam Heród Radny Rady Gminy Lipnica Murowana w kadencjach 1990-2024
Pan Andrzej Kuźma Radny Rady Gminy Lipnica Murowana w kadencjach 2002-2024
Pan Piotr Szatan Radny Rady Gminy Lipnica Murowana w kadencjach 1990-1998, 2002-2024
Pan Adam Wnęk Radnego Rady Gminy Lipnica Murowana w kadencjach 2010-2014, 2018-2024
Pan Artur Wnęk Radny Rady Gminy Lipnica Murowana w kadencjach 2014-2024
Pan Wiesław Rębilas Radny Rady Gminy Lipnica Murowana w kadencjach 2014-2024
Pani Elżbieta Kępa Radna Rady Gminy Lipnica Murowana w kadencji 2014-2024
Pan Tomasz Przybyłko Radny Rady Gminy Lipnica Murowana w kadencji 2018-2024
Pan Grzegorz Sienkiewicz Radny Rady Gminy Lipnica Murowana w kadencji 2018-2024
Pan Józef Radzięta Radny Rady Gminy Lipnica Murowana w kadencjach 1990-2014,
Przewodniczący Rady Gminy Lipnica Murowana w kadencji 2010-2014,
Radny Powiatu Bocheńskiego w kadencjach 2014-2024.
Członek Zarządu Powiatu Bocheńskiego w kadencji 2014-2018.

info i zdjęcia: Gmina Lipnica Murowana