Kategoria: Gminy powiatu
Opublikowano: 2024-06-03 21:56:37 przez eb

Lipnica: uroczystość na Polanie Mulowiec

29 maja odbyła się Patriotyczna Majówka w miejscu, które było świadkiem wydarzeń z czasów I i II wojny światowej Mulowiec  jest to duża polana pod szczytem Kobyły (605 m) w Beskidzie Wyspowym.

Jak podaje wikipedia: Ta ukryta w lesie polana była miejscem dramatycznych wydarzeń zarówno w czasie pierwszej, jak i drugiej wojny światowej. W czasie I wojny światowej na górującej nad okolicą Kobyle i polanie Mulowiec wojska rosyjskie miały umocniony punkt obronny, który w 1914 w krwawych walkach zdobywały wojska austriacko-niemieckie w czasie tzw. bitwy pod Limanową. O dramatyzmie tych walk świadczy fakt, że miejsce to aż sześć razy przechodziło z rąk do rąk[2]. Na północnym stoku, powyżej ostatnich domostw przysiółka Kucek pozostał po tych walkach Cmentarz wojenny nr 300 – Rajbrot-Kobyła z I wojny światowej.

Dramatyczne wydarzenia miały tutaj miejsce również podczas II wojny światowej. Na polanie Mulowiec w listopadzie i grudniu 1944 stacjonował liczący 40 żołnierzy oddział II batalionu pp. Armii Krajowej (Obwód AK Brzesko kryptonim „Batuta”), a także samodzielnego plutonu dywersyjnego porucznika Jana Gomoły ps. „Jawor” z I Batalionu „Barbara” oraz żołnierzy 12 pp AK z Bochni[3]. W czasie walk stoczonych z niemiecką dywizją SS Galizien (służyli w niej głównie Ukraińcy) na polanie Mulowiec zginęło czterech żołnierzy AK i gospodarz.

W 2008 odsłonięto w tym miejscu pomnik, na którym znajduje się napis:
Z rąk faszystów dywizji SS Galizien w tym miejscu zginęli:

szer. Marian Komorowski z Kutna lat 19
szer. Henryk Mars z Mogiły lat 22
szer. Bolesław Wala z Mogiły lat 19
szer. NN ze Lwowa lat 19
szer. NN ze Lwowa lat 19
gospodarz Wawrzyniec Odroniec lat 64 z Mulowca.

Uroczystość 29 maja 2024 rozpoczęła się montażem słowno – muzycznym, który został przygotowany przez uczniów PSP. Po czym odbyła się Msza święta wraz z nabożeństwem majowym za poległych żołnierzy i gospodarza Wawrzyńca, którym przewodniczył ksiądz proboszcz Leszek Babraj. Następnie delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Pamięci Partyzantów. Hołd i cześć przy pomniku oddały poczty sztandarowe: Koła Łowieckiego "Ryś", Ochotniczej Straży Pożarnej w Rajbrocie, Gminnego Koła Kombatantów oraz PSP w Rajbrocie.

W wydarzeniu brali udział: Stanisław Wieciech, prezes Gminnego Koła Kombatantów, wójt Lipnicy, Tomasz Gromala a także dyrektor PSP Anita Kucia.

info i zdjęcia: Gmina Lipnica Murowana