Kategoria: Gminy powiatu
Opublikowano: 2021-09-29 19:59:38 przez eb

Most w Brzeźnicy ma swojego patrona

Wczoraj, 28 września odbyła się uroczystość nadania mostowi drogowemu w Brzeźnicy imienia Wacława Woźnickiego. Był on długoletnim sołtysem Brzeźnicy, a zarazem radnym powiatowym.
Dołożył wielu starań aby most drogowy w ciągu drogi powiatowej Poręba Spytkowska – Bochnia zmodernizować. Zmarł w ubiegłym roku.

Most ukończono w 2009 roku kiedy starostą był Jacek Pająk. Koszt inwestycji to 939 tys. 389 zł., przy czym 712 tys. pochodziło z subwencji budżetu państwa. Od wczoraj most nosi imię Wacława Woźnickiego, o czym informuje specjalna tablica.

We wczorajszej uroczystości wzięli udział: Adam Korta - starosta Powiatu Bocheńskiego, członkowie Zarządu Powiatu, radni Rady Powiatu, wójt Gminy Bochnia, Marek Bzdek, radni Rady Gminy na czele z Przewodniczącym Panem Piotrem Gajkiem oraz mieszkańcy. Odprawiona została również msza w intencji patrona mostu przez ks. Józef Hołysta - proboszcza parafii Brzeźnica.

/media/user/images/upload/Wrzesien/wrzesien 2021/Waclaw_Woznicki.jpg