Kategoria: Gminy powiatu
Opublikowano: 2021-06-19 16:36:29 przez Czas2012

Nagroda Amicus Hominum dla Krzysztofa Kołodziejczyka

Wyróżnienie za działalność filantropijną

Województwo Małopolskie od lat nagradza osoby prywatne, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka. Nagroda promuje ideę wolontariatu i ma charakter honorowy. W tym roku wśród nagrodzonych znalazł się Wiśniczanin, były Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Bochni Krzysztof Kołodziejczyk.

Nagrodę otrzymał w podziękowaniu za wieloletnią działalność dobroczynną na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Za niezwykle życzliwą pomoc niesioną ubogim oraz samotnym poprzez organizację corocznych spotkań wigilijnych. Za włączanie się w liczne akcje charytatywne na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji materialnej, a także wspieranie wielu inicjatyw ważnych dla lokalnej społeczności — możemy przeczytać w uzasadnieniu

Krzysztof Kołodziejczyk to wiśnicki przedsiębiorca, był Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Bochni, radny powiatowy trzech kadencji od 2006 roku do 2018 reprezentując mieszkańców Miasta i Gminy Nowy Wiśnicz. Będąc powiatowym radnym przekazywał co miesięcznie swoją dietę m.in. podopiecznym Warsztatów Terapii Zajęciowych, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bochni, dla dzieciaków z domu dziecka, wspierał kluby sportowe, parafie, lokalne stowarzyszenia czy ochotnicze straże pożarne i wiele, wiele innych. Od 2006 roku organizuje bardzo popularne i wyczekiwane bale karnawałowe dla osób z niepełnosprawnościami nie tylko z Bocheńszczyzny ale i całej Małopolski.

W imieniu samorządu Powiatu Bocheńskiego składamy Panu Krzysztofowi Kołodziejczykowi gratulacje i podziękowania za wielkie serce, otwartość i zaangażowanie na rzecz pomocy osobom najbardziej potrzebującym.